Dziesiątka najlepiej plonujących odmian chlebowych pszenicy ozimej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
21-08-2018,7:00 Aktualizacja: 18-08-2018,14:03
A A A

Odmiany chlebowe (z klasy B) mają nieco niższą jakość technologiczną ziarna niż jakościowe odmiany chlebowe (z klasy A). Najlepsze z nich odznaczają się jednak bardzo wysokim potencjałem plonowania, który warto wykorzystać u siebie w gospodarstwie.    

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany chlebowej pszenicy ozimej w  doświadczeniach PDO w 2017 r. wyniosła na przeciętnym poziomie agrotechniki 12 proc. wzorca (10,9 dt/ha), w 2016 r. 45 proc. (36,9 dt/ha), a w 2015 r. 12 proc. (11,7 dt/ha). W przypadku wysokiego poziomu agrotechniki było to odpowiednio 11 proc. (11,4 dt/ha), 41 proc. (37,4 dt/ha) i 9 proc. (9,8 dt/ha) (tab. 1).

pszenica, kłosy, lipiec

Dziesiątka najlepiej plonujących jakościowych odmian pszenicy ozimej

Badania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzone przez COBORU pozwalają dostarczyć rzetelnych danych na temat zachowania odmian. Zanim dokona się wyboru odmiany pszenicy ozimej warto wiedzieć, które plonowały najlepiej....

Tabela 1. Plonowanie odmian chlebowych (klasa B) pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO (2015-2017)

Odmiany

2017

2016

2015

proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

90,6

82,1

97,7

Najlepsza 

Najgorsza

108

96

108

63

107

95

a2 - wysoki poziom agrotechniki

Wzorzec, dt/ha

103,9

91,2

108,6

Najlepsza 

Najgorsza

106

95

105

64

106

97

a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

Źródło: COBORU 2017

W pierwszej dziesiątce najlepiej plonujących odmian pszenicy ozimej z klasy B znalazło się 5 polskich odmian: Owacja, Opcja, Tytanika, Pokusa i Belissa (tab. 2). Wszystkie te odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru. Hybery F1 jest odmianą mieszańcową.

pszenica, kombajn, zbiór

Nowe odmiany zbóż ozimych

Na początku 2018 r. do Krajowego rejestru wpisano 24 nowe odmiany zbóż ozimych. W pszenicy zwyczajnej 13 odmian (w tym dwie regionalne), w życie pięć, w pszenżycie dwie, a w jęczmieniu cztery. Co niesie postęp hodowlany poszczególnych...

Tabela 2. Dziesiątka najwyżej plonujących odmian chlebowych (klasa B) pszenicy ozimej w badaniach PDO w 2017 r.

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

a1 - przeciętny poziom agrotechniki

1

Owacja

108

2

Hybery F1

105

3

RGT Bilanz

105

4

Rotax

103

5

Artist

101

6

Opcja

101

7

Tytanika

101

8

Pokusa

100

9

Rivero

100

10

Bartosz

99

a2 - wysoki poziom agrotechniki

1

RGT Bilanz

106

2

Owacja

104

3

Hybery F1

103

4

Rotax

102

5

Artist

101

6

Tytanika

101

7

Pokusa

100

8

Bartosz

100

9

Tobak

100

10

Belissa

100

a1 – przeciętny poziom agrotechniki (bez ochrony); a2 – wysoki poziom agrotechniki (zwiększone o 40 kg/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem)

F1 – odmiana mieszańcowa

Źródło: COBORU 2017

Spośród najlepiej plonujących odmian największą zimotrwałością (5 w skali 9-stopniowej) wyróżniają się odmiany: Rotax, Tytanika i Belissa (tab. 3).

pszenica, kombajn, zbiór

Pszenica ozima w doświadczeniach PDO

System Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego pozwala rolnikom dokonywać trafnego wyboru odmian, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarstwa i technologii uprawy. Od dwudziestu już lat działa sprawnie i jest bardzo ważny dla...

Tabela 3. Zimotrwałość dziesiątki najwyżej plonujących odmian chlebowych (klasa B) pszenicy ozimej w badaniach PDO w 2017 r.

Lp.

Odmiana

Zimotrwałość, skala 9-stopniowa*

1

Rotax

5

2

Tytanika

5

3

Belissa

5

4

Owacja

4,5

5

RGT Bilanz

4,5

6

Artist

4

7

Hybery F1

3,5

8

Rivero

3,5

9

Bartosz

3,5

10

Opcja

3

Skala 9-stopniowa: 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo mała

Źródło: COBORU 2017

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu