Azot pod zboża jare od 1 marca

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
24-02-2020,9:45 Aktualizacja: 24-02-2020,9:49
A A A

Ze względu na dużą wrażliwość zbóż jarych na suszę rolnicy starają się maksymalnie ograniczyć ich powierzchnię. Długa i ciepła jesień sprzyjała siewom ozimin, dlatego areał podstawowych zbóż jarych (bez kukurydzy) będzie najprawdopodobniej nieco mniejszy niż przed rokiem. Aby uzyskać zadowalające plony ziarna należy stosować optymalne nawożenie, w tym azotem. Musi być ono prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy podkreślić, że pod zboża jare nawozy zawierające azot można stosować dopiero od 1 marca. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r., poz. 243) wcześniejszy w tym roku o dwa tygodnie termin stosowania azotu dotyczy wyłącznie gruntów ornych z uprawami ozimymi, upraw trwałych, upraw wieloletnich oraz trwałych użytków zielonych.

siewnik, pole

Technologia produkcji jęczmienia jarego pastewnego

Zaletą jęczmienia jarego jest spośród wszystkich gatunków zbóż jarych odporność na suszę i wysokie temperatury, a także opóźnienie siewu. Plony jęczmienia jarego uzyskiwane w praktyce daleko odstają od doświadczeń PDO. W...

Zakaz stosowania azotu dotyczy nie tylko nawozów azotowych, ale także wieloskładnikowych zawierających ten pierwiastek. Nie ma znaczenia zawartość azotu w nawozie, na przykład jeden z najbardziej popularnych nawozów wieloskładnikowych zawiera 6 proc. azotu, 20 proc. P2O5, 30 proc. K2O i 7 proc. SO3. Z jego stosowaniem należy się także wstrzymać do 1 marca.

Jeśli nawóz wieloskładnikowy nie zawiera azotu może być stosowany pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 147 poz. 1033 z późn. zm.). Chodzi o zakaz stosowania wszelkich nawozów na glebach zamarzniętych (nie jest nią gleba, która rozmarza powierzchniowo w ciągu dnia), zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem.

Maksymalne dawki azotu działającego ze wszystkich źródeł zależą od kategorii agronomicznej gleby i od gatunku zboża (w przypadku jęczmienia również kierunku użytkowania).

Na glebach średnich i ciężkich:

 • jęczmień jary browarny - 80 kg N/ha;
 • jęczmień jary pastewny - 140 kg N/ha;
 • mieszanki zbożowe na ziarno - 140 kg N/ha;
 • mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno - 100 kg N/ha;
 • owies - 120 kg N/ha;
 • pszenica jara - 160 kg N/ha.

pole, wiecha, owies, niebo

Technologia produkcji owsa

Owies, obok żyta, jest najbardziej lekceważonym przez rolników gatunkiem zbóż, co wiąże się z licznymi błędami popełnianymi w praktyce. Obniżają one znacząco plony ziarna. Jak podaje GUS, w 2019 r. owies uprawiano na powierzchni 500...

Dawki te na glebach lekkich są mniejsze o 10 proc., a na bardzo lekkich o 20 proc. Na takie gleby w zasadzie powinny trafiać odpowiednio skomponowane mieszanki zbożowe oraz zbożowo-strączkowe na ziarno, rzadziej jęczmień pastewny. Dlatego te kategorie agronomiczne zostaną pominięte w dalszych wyliczeniach.

Szacuje się, że zawartość azotu mineralnego znajdującego się w glebie wiosną w warstwie 0-60 cm wynosi na glebach średnich - 62 kg N/ha a na ciężkich - 66 kg N/ha (jeśli rolnik dysponuje tegorocznymi wynikami badań może wstawić swoje dane dla danego pola). Wykorzystanie azotu mineralnego z gleby przez gatunki jare jest mniejsze niż przez ozime i wynosi 60 proc. W związku z tym ilość azotu działającego w glebie wynosi odpowiednio 37 i 40 kg N/ha. Stąd maksymalna ilość azotu działającego, która może być dostarczona w nawozach mineralnych wynosi:

na glebach ciężkich:

 • jęczmień jary browarny - 40 (80 minus 40) kg N/ha;
 • jęczmień jary pastewny - 100 (140 minus 40) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowe na ziarno - 100 (140 minus 40) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno - 60 (100 minus 40) kg N/ha;
 • owies - 80 (120 minus 40) kg N/ha;
 • pszenica jara - 120 (160 minus 40) kg N/ha;

zaprawianie zbóż jarych, certyfikat ESTA, śnieć cuchnąca, głownia pyląca, zwalczanie chorób zbóż jarych, zgorzel siewek

Zapraw ziarno zbóż jarych

Plonowanie zbóż jarych zależy w dużej mierze od warunków panujących na polu, zwłaszcza uwilgotnienia gleby, z czym ostatnio z powodu suszy są poważne problemy.    Trudności w ich uprawie mogą być dodatkowo spowodowane...

na glebach średnich:

 • jęczmień jary browarny - 43 (80 minus 37) kg N/ha;
 • jęczmień jary pastewny - 103 (140 minus 37) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowe na ziarno - 103 (140 minus 37) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno - 63 (100 minus 37) kg N/ha;
 • owies - 83 (120 minus 37) kg N/ha;
 • pszenica jara - 123 (160 minus 37) kg N/ha;

W rozporządzeniu przyjęto, że wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych wynosi 70 proc., więc maksymalne dawki azotu, które można dostarczyć w tych nawozach wynoszą

na glebach ciężkich:

 • jęczmień jary browarny - 57 (40 : 0,7) kg N/ha;
 • jęczmień jary pastewny -  143 (100 : 0,7) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowe na ziarno - 143 (100 : 0,7) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno - 86 (60 : 0,7) kg N/ha;
 • owies -  114 (80 : 0,7) kg N/ha;
 • pszenica jara - 171 (120 : 0,7) kg N/ha;

na glebach średnich:

 • jęczmień jary browarny - 61 (43 : 0,7) kg N/ha;
 • jęczmień jary pastewny - 147 (103 : 0,7) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowe na ziarno - 147 (103 : 0,7) kg N/ha;
 • mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno - 90 (63 : 0,7) kg N/ha;
 • owies - 119 (83 : 0,7) kg N/ha;
 • pszenica jara - 176 (123 : 0,7) kg N/ha.

 

Poleć
Udostępnij