Spadki stanów wód w rzekach. Jaka jest wilgotność gleby?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-05-2024,12:45 Aktualizacja: 16-05-2024,12:50
A A A

Aktualnie na większości rzek obserwujemy średnie i niskie stany wód, lokalnie wysokie. Z powodu braku zasilania cieków opadami atmosferycznymi, następują sukcesywne spadki stanów wód. Według prognoz długoterminowych IMGW, w okresie letnim temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej, a suma opadów w normie - przekazują Wody Polskie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało swoją ocenę wiosennej sytuacji hydrologicznej i prognozę na lato.

„Na początku roku, w wyniku ponadnormatywnych opadów deszczu oraz roztopów pokrywy śnieżnej, na większości obszaru Polski obserwowane były gwałtowne wzrosty stanów wody, łącznie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych, czego skutkiem były liczne podtopienia. Od końca lutego sytuacja ulegała stabilizacji” - wskazują Wody Polskie.

wir, susza, susza rolnicza, przesuszenie gleby

"Popiół" na polach. Susza znowu poważnie zagraża uprawom

„Całkiem niedawno wielu rolników wyrażało niezadowolenie, że nie może wjechać na pola, bo jest zbyt mokro. Z powodu braku w ostatnim czasie znaczących opadów deszczu, obecnie niestety mamy już zdecydowane objawy...

Sytuacja meteorologiczna - wiosna 2024

Jak dodają, w marcu średnia obszarowa suma opadów atmosferycznych dla Polski wyniosła 28,4 mm, co stanowiło 76 proc. normy z wielolecia 1991-2020, a w kwietniu 37,8 mm, czyli 102 proc. normy z wielolecia. W maju znaczące sumy opadów (przekraczające 20 mm w ciągu doby) obserwowane były jedynie w dniach 4-6 maja na południu Polski oraz lokalnie na Kujawach i Pomorzu.

„Mimo braku intensywnych opadów, w marcu oraz kwietniu na znaczącym obszarze Polski, szczególnie w pasie Nizin Środkowopolskich, wciąż utrzymywały się wysokie stany wód oraz liczne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Spadki stanów wód postępowały powoli, co było spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych oraz utrudnionym odpływem na nizinach. Sukcesywnie malały dopływy do zbiorników wodnych, co szczególnie widoczne jest na nizinnych zbiornikach Włocławek i Dębe. Obecnie na większości rzek obserwowane są średnie i niskie stany wód, lokalnie wysokie. Z powodu braku zasilania cieków opadami atmosferycznymi, następują sukcesywne spadki wód” – czytamy na portalu państwowego gospodarstwa. 

Aktualne wskaźniki wilgotności gleby 

Przywołując dane IMGW-PIB aktualne na 14 maja, Wody Polskie podają, że w skali kraju, w warstwie przypowierzchniowej gleby (0-7 cm) wskaźnik wilgotności na większości obszaru Polski waha się w granicach 20-70 proc. Wraz z głębokością poziom wilgotności zwiększa się. W warstwie 7-28 cm wskaźnik wynosi od 25 do 75 proc., w warstwie 28-100 cm 40-85 proc. Najlepsze warunki wilgotnościowe panują w najgłębszej warstwie 100-289 cm, gdzie wskaźnik wilgotności wynosi 50-90 proc.

Najwyższy poziom wilgotności występuje w województwach małopolskim i warmińsko mazurskim, a najniższy - w województwach łódzkim, lubuskim oraz północnej części województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

cieki wodne, drożność cieków, spółki wodne, bobry

Zalewiska, podtopienia - musimy się uporać z problemami z drożnością cieków wodnych

Na problem z drożnością cieków wodnych, a także na konieczność uregulowania przepisów dotyczących spółek wodnych – zwracali uwagę przedstawiciele rolników z Wielkopolski. 28 lutego odbyło się pierwsze w tym...

Prognozy hydrometeorologiczne na lato

„Zgodnie z eksperymentalnymi prognozami długoterminowymi IMGW-PIB, w czerwcu temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej, a suma opadów będzie miesić się w normie wieloletniej, z wyjątkiem wschodu i południowego wschodu, gdzie prognozowane są ponadnormatywne opady. W lipcu i sierpniu temperatura powietrza będzie się kształtować powyżej normy, natomiast miesięczne sumy opadów – w normie” – przekazują Wody.

Ostrzegają jednocześnie, iż w przypadku sprawdzenia się prognoz dotyczących wysokiej temperatury powietrza, należy spodziewać się zwiększonego parowania oraz występowania gwałtownych opadów burzowych, w czasie których spływ powierzchniowy jest zbyt szybki, aby zasilić zlewnię.

W takiej sytuacji dochodzić będzie do dalszych spadków stanu wód oraz poziomu wód gruntowych, a w konsekwencji do wystąpienia suszy w sezonie letnim. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów towarzyszących burzom, możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód, w szczególności na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych” – zaznacza PGW Wody Polskie.

Poleć
Udostępnij