Oto jeden ze sposobów na osiągnięcie sukcesu w rolnictwie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
30-12-2014,13:30 Aktualizacja: 20-01-2015,14:31
A A A

Koniec roku sprzyja różnym podsumowaniom. Dlatego warto też przeprowadzić ocenę tegorocznej własnej technologii produkcji roślinnej w gospodarstwie. Do tego niezbędne są sumiennie prowadzone notatki.  

Podczas wszystkich spotkań z rolnikami zachęcam ich do starannego prowadzenia zapisków dotyczące przebiegu pogody, uprawy, nawożenia, ochrony roślin oraz ich plonowania na poszczególnych polach.

Czas przeznaczony na ich sporządzenie w żadnej mierze nie jest czasem straconym. Wręcz przeciwnie! Pamięć ludzka jest ulotna i nie wszystko można zapamiętać, zresztą nie ma takiej potrzeby.

Do prowadzenia notatek dotyczących zabiegów ochrony roślin rolnicy są zobligowani i muszą je przechowywać do kontroli przez okres 3 lat.

Znaczna część rolników traktuje to jako wymysł urzędniczy i nie widzi w tym większego sensu, nie mówiąc już o korzyściach dla siebie. Dlatego często wartość takich notatek jest niska.

Gdyby jednak popatrzeć na nie jako bardzo ważne źródło informacji o stosowanej ochronie i jej efektach, wówczas prowadzenie ewidencji nabiera zupełnie innego znaczenia.

Każdy rolnik doskonale wie, że w zasadzie każdy rok w rolnictwie jest inny i pozornie te same zabiegi przynoszą zróżnicowane efekty. Niestety, popełnionych błędów nie da się najczęściej usnąć, a tylko ewentualnie częściowo zrekompensować, ale za cenę zwiększonych nakładów.

Dobrym przykładem jest obniżka plonu zbóż ozimych spowodowana opóźnionym terminem siewu, którą można zmniejszyć, ale nie usunąć, przez zwiększoną ilość wysiewu.

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.