KBW po nowemu. Będzie łatwiej o odszkodowania za suszę?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2019,17:10 Aktualizacja: 15-02-2019,18:14
A A A

Wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb będą zmienione. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji społecznych.

To bardzo ważny akt prawny, bo dotyczący niemal wszystkich rolników. Każdy z nich może bowiem być stratny w wyniku wysychania upraw. Tymczasem formalnie suszę rolniczą na danym terenie (i tym samym możliwość ubiegania się o państwową pomoc) stwierdza się właśnie na podstawie klimatycznego bilansu wodnego.

pomoc suszowa, pomoc de minimis, ministerstwo rolnictwa, arirm, wsparcie dla rolnictwa

Pomoc suszowa znów jest wypłacana

ARiMR wznowiła wydawanie decyzji przyznających jednorazową pomoc finansową rolnikom poszkodowanym przez ubiegłoroczną suszę lub powódź.   Pod koniec 2018 r. agencja musiała wstrzymać wypłatę rekompensat z powodu wyczerpania przez Polskę...

Jest on wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów wodnych) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych.

W ubiegłym roku w tej kwestii pojawiły się ogromne problemy. Temperatury były wysokie, a opadów jak na lekarstwo. W efekcie plantacje wysychały na wiór, ale nie wszędzie i nie dla wszystkich upraw uznano wystąpienie suszy rolniczej - właśnie ze względu na KBW. Wielu rolników zostało bez pomocy.

Zmienione wartości progowe KBW zostały wpisane do projektu nowego rozporządzenia ministra rolnictwa. Jak napisano w uzasadnieniu, w ostatnich 20 latach wystąpiło znaczne przyśpieszenie rozpoczęcia okresu wegetacyjnego (nawet o około 10 dni), a w 2018 r. poszczególne fazy rozwojowe następowały nawet o 2-3 tygodnie wcześniej niż w latach ubiegłych.

Skrócenie okresu trwania poszczególnych faz powoduje, że rośliny gorzej plonują w porównaniu do roślin, u których dłużej trwają fazy rozwojowe, co przy dużych niedoborach wody skutkuje znacznym obniżeniem plonów.

susza w polsce, susza rolnicza, wody polskie, Wojciech Skowyrski, Rafał Jakimiak, niedobór wody

Alarmujące dane na temat rozmiarów suszy w Polsce. Czas przeciwdziałać

Powstaje Plan przeciwdziałania skutkom suszy - pierwszy krajowy, kompleksowy projekt związany z tym zjawiskiem. Już ponad 3,5 tys. interesariuszy otrzymało ankietę Stop Suszy. W br. ruszą konsultacje społeczne, a zakończenie prac nastąpi do końca...

Autorzy uzasadnienia do projektu zwracają uwagę na rekordowe temperatury panujące w tamtym roku. Przytaczają dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, według których wiosną temperatura średnia była wyższa od normy wieloletniej od 1 do ponad 2 st. C, a latem od 1 do ponad 3 st. C.

"Dotychczasowe wartości progowe KBW w systemie monitoringu suszy rolniczej okazały się nieadekwatne do występujących ekstremalnych warunków pogodowych. Należy zatem dokonać stosownych zmian, aby możliwa była jak najbardziej rzetelna ocena przyczyn i skutków związanych z niedoborem wody" - przyznano w uzasadnieniu.

Dalej można również przeczytać, że wyznaczone na nowo wartości KBW zdecydowanie precyzyjniej określają wpływ niedoboru wody na plonowanie roślin. Uwzględniają też dokładniej zapotrzebowanie roślin na wodę w kontekście zmieniających się faz rozwojowych.

Podsumowując, określone na nowo wartości KBW mają umożliwić uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą. Tym samym powinien zapanować - przynajmniej teoretycznie - porządek w kwestii stwierdzania wystąpienia suszy i przydzielania poszkodowanym rolnikom wsparcia z budżetu państwa.

Co istotne, nowe wartości KBW obejmują także kukurydzę, której uprawa szczególnie została dotknięta suszą w 2018 r. Wysokie temperatury w połączeniu z deficytem wody sięgającym 260-269 mm (11 maja-10 lipca) przełożyły się na znaczne obniżenie jej plonów.

Projekt rozporządzenia, który jest obecnie konsultowany społecznie, miałby wejść w życie 14 dni od ogłoszenia i zastąpić obecne rozporządzenie ministra rolnictwa regulujące tę tematykę.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.