Już niedługo Światowy Dzień Gleby

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
03-12-2018,6:35 Aktualizacja: 03-12-2018,6:35
A A A

5 grudnia 2018 roku będziemy po raz kolejny świętować Światowy Dzień Gleby. Jego celem jest podkreślenie roli gleby w produkcji żywności i zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przed degradacją. Święto jest obchodzone od 2002 roku.

Przy tej okazji każdy rolnik powinien sobie zadać pytanie: co wiem na temat swoich gleb? Czy znam ich odczyn? Czy wiem, ile zawierają materii organicznej? Jak jest ich zasobność w makro- i mikroelementy? Kiedy ostatni raz badałem próbki gleby w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej? Jak dbam o swoją glebę?

Najlepiej wygląda świadomość klas bonitacyjnych, bo to w zależności od nich naliczany jest podatek gruntowy.

pług, ciągnik, orka, pole

Orka przedzimowa: w ostrą skibę czy na płask?

Podstawowym zabiegiem uprawowym w technologii orkowej jest orka, a szczególne znaczenie przywiązuje się do orki przedzimowej (ziębli) wykonywanej jesienią pod rośliny jare. Starsze zalecenia mówiły o tym, że powinna być ona...

Zgodnie z bonitacją wyróżnia się 9 klas gleb gruntów ornych:

 I - gleby orne najlepsze,

II - gleby orne bardzo dobre,

IIIa - gleby orne dobre,

IIIb - gleby orne średnio dobre,

IVa - gleby orne średniej jakości lepsze,

IVb - gleby orne średniej jakości gorsze,

V - gleby orne słabe,

VI - gleby orne najsłabsze,

VIz - gleby orne najsłabsze, trwale za suche lub za mokre.

Najwięcej, bo ponad  37 proc. ogólnej powierzchni gruntów ornych w naszym kraju stanowią gleby klasy V i VI.  Na drugim miejscu są gleby klasy IVa i IVb (ponad 35 proc.). Gleb klasy IIIa i IIIb jest 18 proc.

Nie wszyscy rolnicy pewnie wiedzą, że rok 2015 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Gleby. Natomiast rędzina została wybrana przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Glebą Roku 2018.

Według GUS w 2017 roku powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniosła ok. 14,6 mln ha, w tym grunty orne zajmowały 10,9 mln ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj