Inspekcja zaktualizowała dane. Sprawdź stan gleby w swojej okolicy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-05-2022,12:00 Aktualizacja: 02-05-2022,15:13
A A A

Zaktualizowane zostały dane o wyniki z 2020 r. w zakresie monitoringu chemizmu gleb ornych w Polsce. Szósta tura monitoringu przypadła na lata 2020-2022 – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Jego celem jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. A obowiązek prowadzenia takich badań wynika z zapisów krajowych aktów prawnych, m.in. Ustawy Prawo ochrony środowiska.

"Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, szósta tura Monitoringu, przypadła na lata 2020-2022 i była realizowana przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o., na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Środki na realizację programu Monitoringu pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” - podaje GIOŚ.

wapno węglanowe

Potrzebują go gleba i rośliny

Właściwy odczyn łąk i pastwisk jest warunkiem produkcji dużych ilości dobrych jakościowo pasz. Wapnowanie wpływa korzystnie nie tylko na właściwości gleby, ale także na skład botaniczny runi i zawartość w niej składników mineralnych, a...
Jak zapewnia, baza danych gromadzonych od 1995 r. w ramach programu "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" pozwala na określenia stanu jakości gleb, ocenę kierunków jej zmian oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla funkcji gleb użytkowanych rolniczo, wpisując się w potrzeby działań określonych w Strategii Ochrony Gleb. Do zagrożeń tych należą m.in. ubytek materii organicznej, zanieczyszczenie i zasolenie.

"Wyniki badań prowadzonych w latach 1995-2020 pozwalają na ocenę jakości gleb i stanu ich zanieczyszczenia w 25-letniej perspektywie czasowej, w zależności od czynników antropogenicznych, takich jak regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej, jej intensyfikacja, oddziaływanie przemysłu, transportu i urbanizacji, oraz warunków środowiskowych, decydujących o przebiegu procesów glebowych" - wskazuje Inspektorat.

Wyniki badań dostępne są na stronie internetowej GIOŚ (tutaj) oraz w specjalnym serwisie GIOŚ dotyczącym monitoringu chemizmu gleb rolnych (tutaj), gdzie można m.in. sprawdzić wyniki badań w poszczególnych rejonach Polski.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement