Dobrze zaorać przed zimą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
18-11-2020,12:30 Aktualizacja: 18-11-2020,12:34
A A A

Mimo że coraz więcej rolników odchodzi od uprawy płużnej, to w zdecydowanej większości gospodarstw wykonuje się orkę. Jak prawidłowo wykonać ten zabieg jesienią pod rośliny jare?

Orka przedzimowa (ziębla) nazywana nieprawidłowo orką zimową, jest wykonywana na dużą głębokość - 20-30 cm. Zabieg należy przeprowadzić starannie, bez pozostawiania calizn, na jednakową głębokość.

Wadą orki jest jej duża energochłonność, a także przemieszczanie mikroorganizmów tlenowych odpowiedzialnych m.in. za rozkład materii organicznej w głąb gleby, gdzie mają znacznie trudniejsze warunki do rozwoju.

uprawa bezorkowa, uprawa gleby, głębokość uprawy gleby, Politechnika Koszalińska, uprawa uproszczona, uprawa orkowa

Orka czy bez orki i jak głęboko? Politechnika przebadała

W obiegowej opinii dotyczącej głębokości uprawy roli często słyszy się twierdzenie, że pod rzepak glebę należy uprawiać „głęboko”, a pod zboża „płytko”, zwłaszcza jeżeli są wysiewane na stanowisku po rzepaku. Opinia ta może...

Zabieg ten ma do spełnienia kilka ważnych celów:

  • spulchnienie gleby;
  • zniszczenie chwastów;
  • zwiększenie miąższości warstwy ornej;
  • przemieszczenie ku górze drobnych części gleby wypłukanych w głąb gleby;
  • zniszczenie podeszwy płużnej;
  • wymieszanie z glebą liści buraka cukrowego, słomy kukurydzy, resztek pożniwnych i nawozów mineralnych, a niekiedy także wapna nawozowego;
  • przykrycie obornika i innych nawozów naturalnych i zielonych.

Oczywiście trzeba przestrzegać dopuszczalnych terminów stosowania nawozów naturalnych i azotowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243), a w przypadku wszystkich nawozów także zapisów ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 796).

pług, ciągnik, orka, pole

Orka przedzimowa: w ostrą skibę czy na płask?

Podstawowym zabiegiem uprawowym w technologii orkowej jest orka, a szczególne znaczenie przywiązuje się do orki przedzimowej (ziębli) wykonywanej jesienią pod rośliny jare. Starsze zalecenia mówiły o tym, że powinna być ona...

W przeszłości zalecano, aby rola po orce przedzimowej była jak najbardziej wyskibiona i aby w ten sposób zatrzymywała jak najwięcej śniegu oraz była wystawiona na strukturotwórcze działanie mrozu. Obecnie zaleca się, aby rola była jak najbardziej wyrównana, co pozwala na równomierne jej ogrzewanie i obsychanie wiosną, co jest szczególnie ważne w przypadku roślin wymagających wczesnego siewu (np. pszenica jara) oraz przy siewie punktowym (burak cukrowy, kukurydza). Można to uzyskać poprzez stosowanie pługów obracalnych. W razie potrzeby można także zastosować agregat uprawowy czy też wykonać bronowanie, o ile wilgotność roli na to pozwala.

Orkę przedzimową, podobnie jak inne zabiegi uprawowe, powinno się wykonywać przy optymalnej wilgotności uprawowej. W tym roku jednak ze względu na bardzo duże uwilgotnienie na wielu polach jej przeprowadzenie będzie niemożliwe. Obserwowane w mediach społecznościowych wykonywanie w takich warunkach orki nie ma żadnego sensu, bo przynosi więcej szkody niż korzyści.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement