Azot czy wapno do słomy?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
12-08-2015,9:55 Aktualizacja: 12-08-2015,10:16
A A A

Powszechnie uważa się, że prawidłowe nawożenie słomą zbóż wymaga dodatku azotu mineralnego, aby zawężyć stosunek węgla (C) do azotu (N). Coraz częściej jednak słychać głosy, że taki dodatek jest niepotrzebny, a zamiast azotu lepiej jest zastosować niewielki dodatek wapna węglanowego.

Przyjmuje się, że na tonę słomy należy rozsiać 7-10 kg azotu. W ten sposób zapobiega się zabieraniu azotu mineralnego przez drobnoustroje glebowe rozkładające słomę i zubożaniu gleby w ten składnik dla upraw następczych. Wyniki wielu doświadczeń pokazują jednak, że do takiej sytuacji może dochodzić głównie w przypadku uprawy rzepaku lub zbóż ozimych. Natomiast zjawisko to rzadziej występuje w przypadku uprawy po przyoranej słomie roślin jarych.

nawozenie_wapnowanie

Wapnowanie to nie tylko regulacja pH

Aktywne odżywianie roślin i gleby. Składniki pokarmowe to dziś za mało – to akcja, której pilotażowy program ruszył w czerwcu. Inicjatorzy kampanii będą promowali efektywne nawożenie upraw, zgodne z wytycznymi KE, które...

Są również wyniki doświadczeń, które wskazują na korzystny wpływ stosowania na słomę zbóż wapna węglanowego w dawce do 2 t CaO na hektar.

Który wariant wybrać? Najlepiej jest pole podzielić na trzy części: na jednej pozostawić samą słomę, na drugiej zastosować wariant z dodatkiem azotu mineralnego, a na trzeciej z wapnem. Później trzeba obserwować zachowanie roślin i wyciągnąć wnioski dla siebie. Jednak teraz, na większości pól i tak z powodu suszy nie można przeprowadzić żadnej uprawy pożniwnej,

Poleć
Udostępnij