5 grudnia - Światowy Dzień Gleby

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
04-12-2017,20:55 Aktualizacja: 04-12-2017,21:00
A A A

O tym fakcie przypomina Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG), które chce zwrócić uwagę na znaczenie gleby.

W 2002 roku Międzynarodowa Unia Towarzystw Gleboznawczych (International Union of Soil Science - IUSS) ogłosiła dzień 5 grudnia, jako Dzień Gleby. Od 2013 roku, dzień ten został oficjalnie wyznaczony, jako Światowy Dzień Gleby (World Soil Day) przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie ogłoszono rok 2015, jako Międzynarodowy Rok Gleby (International Year of Soil - 2015), który zapoczątkował Międzynarodową Dekadę Gleby 2015-2024 (International Decade of Soils 2015-2024).

opady, gleba, powiat moniecki

Kolejna mokra jesień

Tegoroczna jesień obfituje w opady deszczu, a w ostatnich dniach nawet samego śniegu. Dzienne opady niekiedy wynoszą ponad 20 mm. Deszczowa pogoda zazwyczaj utrzymuje się na przełomie jesieni i zimy, jednak w tym roku roczna suma opadów...

Intencją obchodów „dnia”, „roku”, czy „dekady gleby”, jest zwrócenie uwagi szeroko pojętej opinii publicznej na najważniejsze funkcje gleb, jakie spełniają one w środowisku oraz rolę, jaką pełnią w kształtowaniu jakości życia licznej i wciąż rosnącej populacji ludności na naszej planecie. Istnieje silne sprzężenie zwrotne między poziomem egzystencji człowieka i stanem gleb.

Dlatego ważnym aspektem celebrowania Światowego Dnia Gleby jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla funkcji gleb, głównie wskutek działalności człowieka (wyjałowienie, przenawożenie, osuszanie, zanieczyszczenie, erozja i in.), ale również związane z dynamiką naturalnych czynników przyrodniczych (zmiany klimatyczne). Mimo licznych osiągnięć w zakresie hodowli roślin, technologii uprawy i nawożenia gleb, uprawy roślin na podłożach bezglebowych, w dalszym ciągu ilość i jakość żywności i wielu potrzebnych ludzkości surowców zależy od wielkości areału i stanu gleb.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza, nadmiar wody na polach

Nadmiar wody utrudnia polowe prace

Od 1 sierpnia do 30 września w całym kraju nie było suszy rolniczej, przeciwnie, opady utrudniały zbiory - poinformował Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, który zajmuje się monitorowaniem suszy. "W czternastym...

Najważniejsze fakty o glebie:

  • gleba jest podstawą produkcji rolnej - ponad 90 proc. żywności pochodzi z gleby lub wytwarza się z płodów rolnych uprawianych w i na glebie;
  • gleba jest jednym z najważniejszych komponentów naturalnych ekosystemów lądowych - stwarza warunki dla rozwoju roślin, pełni funkcję regulatora gospodarki wodnej w krajobrazie, uczestniczy w obiegu materii i przepływie energii w ekosystemie;
  • gleba jest filtrem dla środowiska - zatrzymuje i transformuje zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne;
  • gleba jest zasobem nieodnawialnym - raz zniszczona, nie odnowi się samoczynnie w przeciągu jednego lub nawet kilku pokoleń.

Chętni mogą się zapoznać z „Odą do gleby" na stronie http://www.org.up.wroc.pl/igosr/PTG29/oda.html a posiadacze konta na fb mogą polubić informację o Dniu Gleby na stronie: http://www.wiz.pl/8,2007.html.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony roślin. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj