Plonowanie łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
04-01-2019,7:50 Aktualizacja: 04-01-2019,7:48
A A A

Przeciętny plon łubinu wąskolistnego w 2018 roku wyniósł 25,0 dt/ha i był zbliżony jak dwa lata temu (25,3 dt/ha), a mniejszy niż w 2017 roku (28,3 dt/ha).   

Różnica w plonowaniu najlepszej i najgorszej odmiany niesamokończącej niskoalkaloidowej (tradycyjnej) łubinu wąskolistnego wyniosła 3,7 dt/ha (15 proc. wzorca) (tabela 1). W przypadku odmian samokończących niskoalkaloidowych było to 2,2 dt/ha (9 proc. wzorca). 

Odmiany niesamokończące (tradycyjne) wytwarzają pędy boczne i w razie dużej ilości opadów w czasie kwitnienia przedłużają je i opóźniają zawiązywanie strąków oraz dojrzewanie. Odmiany samokończące nie wytwarzają pędów bocznych, tylko króciutkie rozgałęzienia, wcześniej i równomierniej dojrzewają, ale zwykle plon nasion jest mniejszy. 

łubin żółty, strąki

Odmiany łubinów polecane do uprawy

Listy odmian łubinu wąskolistnego i żółtego zalecanych do uprawy w 2018 r. są opracowane dla 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.    Znalazło się nich łącznie...
  

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2018 roku

Odmiana

dt/ha

Wzorzec

25,0

niesamokończące niskoalkaloidowe

Najlepsza

27,0

Najgorsza

23,3

Różnica

3,7

samokończące niskoalkaloidowe

Najlepsza

25,5

Najgorsza

23,3

Różnica

2,2

Źródło: COBORU 2018.

Wszystkie odmiany niesamokończące niskoalkaloidowe biorące udział w badaniach PDO pochodzą z polskiej hodowli i wszystkie są wpisane do Krajowego Rejestru (tabela 2). Najwyżej plonowały odmiany: Tango, Dalbor, Roland i Koral.

łubin żółty, strąki, roślina

Na ratunek dla zmęczonej gleby zacznij uprawiać łubiny

W dobie intensywnej produkcji roślinnej, pól zdominowanych przez uprawy zbożowe, stale zwiększających się kosztów nawożenia i ochrony, warto pomyśleć o ratunku dla zmęczonej gleby. W tym celu należy zacząć uprawiać łubin wąskolistny...

Tabela 2. Plonowanie 10 najlepszych odmian niskoalkaloidowych łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Tango

108

2

Dalbor

107

3

Roland

107

4

Koral

107

5

Heros

105

6

Samba

104

7

Rumba

102

8

Bolero

101

9

Neron

100

10

Neptun

99

Źródło: COBORU 2018.

Łubiny siej płytko, a grochy i bobik głęboko

Podczas siewu należy przestrzegać optymalnej dla danego gatunku głębokości siewu. Wynika to ze sposobu ich kiełkowania, tzn. czy wyciągają liścienie na powierzchnię gleby, czy też nie. Łubiny (żółty, biały i wąskolistny) kiełkują...

W grupie odmian samokończących niskoalkaloidowych badano 5 odmian, z czego 3 pochodzące z krajowej hodowli (Homer, Regent i Szot) i to te odmiany plonowały najlepiej (tabela 3). Wszystkie 5 odmian jest zarejestrowanych w naszym kraju i wpisanych do Krajowego Rejestru.  

Tabela 3. Plonowanie odmian samokończących niskoalkaloidowych łubinu wąskolistnego w badaniach PDO w 2018 roku

Lp.

Odmiana

Proc. wzorca

1

Homer

102

2

Regent

97

3

Szot

97

4

Lila Baer

96

5

Sonet

93

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.