Zasobność gleb w magnez przyswajalny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
25-11-2019,17:20 Aktualizacja: 25-11-2019,17:21
A A A

W blisko 30 proc. próbek gleby, które rolnicy dostarczyli do okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w latach 2014-2017 zawartość magnezu przyswajalnego była nieodpuszczanie niska.

W przypadku oceny zawartości przyswajalnego magnezu, podobnie jak przy potasie,  uwzględnia się nie tylko jego zawartość ale także kategorię agronomiczną gleby. Zawartość magnezu przyswajalnego nie podaje się, w odróżnieniu od fosforu i potasu, w formie tlenkowej tylko pierwiastkowej - w mg Mg na 100 g gleby.

Za bardzo niską zawartość uważa się na glebach bardzo lekkich zawartość do 1 mg Mg/100 g gleby, na lekkich do 2 mg Mg/100 g gleby, na średnich do 3 mg Mg/100 g gleby, a na ciężkich do 4 mg Mg/100 g gleby. Natomiast za niską odpowiednio: 1,1-2,0, 2,1-3,0, 3,1-5,0 i 4,1-6,0 mg Mg/100 g gleby.

niedobór magnezu, nawożenie magnezem, dostępność magnezu, odczyn gleby, składnik chlorofilu, objawy niedoboru magnezu

Deficyt na co trzecim polu. Nie zapominaj o tym składniku

W nawożeniu roślin z reguły najwięcej uwagi poświęca się składnikom podstawowym (NPK), natomiast dużo mniejsze znaczenie przypisuje się tzw. pierwiastkom drugorzędnym, do których zaliczany jest również magnez. Jest to podział sztuczny...

Aż 28 proc. próbek gleby w całym kraju zbadanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w latach 2014-2017 odznaczało się niedopuszczalną zawartością przyswajalnego magnezu: 11 proc. bardzo niską, a 17 proc. niską (tabela). Najgorsza sytuacja była w województwie lubelskim, w którym w 22 proc. próbek gleby zawartość magnezu była bardzo niska, a w kolejnych 22 proc. niska.

Tylko w trzech województwach udział próbek o zawartości bardzo niskiej lub niskiej magnezu przyswajalnego nie przekroczył 20 proc. Były to województwa: opolskie i warmińsko-mazurskie (po 20 proc.) oraz małopolskie (18 proc.).

Każdy rolnik powinien dążyć do uzyskania co najmniej średniej zawartości składników pokarmowych w glebie. W przypadku magnezu przyswajalnego jest to na glebach bardzo lekkich 2,1-4,0 mg Mg/100 g gleby, na lekkich 3,1-5,0 mg Mg/100 g gleby, na średnich 5,1-7,0 mg Mg/100 g gleby, a na ciężkich 6,1-10,0 mg Mg/100 g gleby.

Warto podkreślić, że najtańszym źródłem magnezu jest wapno magnezowe. Dostarczanie tego pierwiastka dolistnie w jedno- lub siedmiowodnym siarczanie magnezu co prawda w części poprawia odżywienie roślin, ale nie wpływa na zawartość magnezu przyswajalnego w glebie.      

Tabela. Zasobność gleb w magnez przyswajalny w latach 2014-2017, proc. próbek

Województwa

Bardzo niska

Niska

Średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Polska

11

17

30

21

22

Dolnośląskie

7

15

29

23

26

Kujawsko-pomorskie

10

21

31

20

18

Lubelskie

22

22

25

16

15

Lubuskie

8

15

32

23

22

Łódzkie

14

19

28

19

20

Małopolskie

7

11

27

20

35

Mazowieckie

13

20

29

18

20

Opolskie

5

15

36

26

18

Podkarpackie

11

15

25

17

32

Podlaskie

12

17

28

20

23

Pomorskie

13

19

27

17

24

Śląskie

13

17

28

19

23

Świętokrzyskie

8

15

24

21

32

Warmińsko-mazurskie

5

15

32

23

25

Wielkopolskie

9

16

30

23

22

Zachodniopomorskie

10

17

30

20

23

Źródło: KSChR za GUS 2019

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu