Maksymalizacja potencjału plonowania i zwiększenia efektywności azotu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
19-02-2015,18:20 Aktualizacja: 20-02-2015,9:02
A A A

Firma Dow AgroSciences wprowadza na polski rynek nową, innowacyjną technologię, która przyczyni się do wzrostu plonów "N-Lock". Powoduje ona nie tylko ograniczenie strat przyswajalnego azotu wynikających z wypłukiwania oraz ulatniania, ale również zwiększa efektywność zastosowanych nawozów azotowych.

Po 40 latach udanego stosowania w USA, firma Dow AgroSciences opracowała specjalną technologię - "N-Lock", która została dostosowana do europejskich warunków. Jej ponad 3-letnie badania lokalne potwierdziły zwiększenie plonów średnio o około 7 proc. poprzez zmniejszenie wypłukiwania azotanów i redukcję emisji tlenku azotu (NO).

Działanie technologii "N-Lock" polega na spowolnieniu procesu nitryfikacji (przekształcanie azotu amonowego w azotanowy) przez 8 do 12 tygodni, dzięki czemu więcej przyswajalnego azotu pozostaje w strefie systemu korzeniowego roślin.

Azot amonowy (NH4+) jest bardziej stabilny w glebie niż azot azotanowy (NO3-) i stanowi podstawowe źródło azotu dla uprawianych roślin. Forma NO3- w przypadku intensywnych opadów deszczu ulega wypłukiwaniu do wód gruntowych lub dalszym przemianom w procesie denitryfikacji prowadzącym do zwiększenia poziomu emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo.

Z tego powodu technologia "N-Lock" umożliwia zwiększenie intensywności upraw, przy zachowaniu zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. Dodatkowo, ubiegłoroczne doświadczenia demonstracyjne przeprowadzone w Polsce na powierzchni ponad 400 hektarów potwierdziły wyniki badań poletkowych z lat 2012-2014.

Początkowo skoncentrowane były one na kukurydzy, w przypadku której uzyskany został powtarzalny wzrost plonów ziarna średnio o ponad 650 kg z jednego hektara.

- Naszym głównym celem jest pomoc rolnikom w pełnym wykorzystywaniu nawozów azotowych do zwiększania wydajności plonów. Dlatego przy zastosowaniu optymalnej dawki azotu, "N-Lock" zapewnia jego ochronę przed stratami, maksymalizując potencjał plonowania - mówi dr inż. Grzegorz Grochot, specjalista ds. doświadczalnictwa i agrotechniki z Dow AgroSciences.

Technologia "N-Lock" jest dostosowana do potrzeb lokalnych systemów nawożenia i jest przeznaczona do stosowania ze wszystkimi rodzajami nawozów zawierających azot w formie amonowej lub amidowej - mineralnych i organicznych.

Skuteczność technologii została również potwierdzona w wielu krajach m.in.: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Węgry. Również wiele organizacji, w tym Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu), uznało stabilizatory azotu za skuteczne w ograniczaniu emisji tlenku azotu.

Poleć
Udostępnij