Będzie przegląd programu "azotanowego". Producenci zbóż: to pilne!

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2022,10:00 Aktualizacja: 04-02-2022,10:18
A A A

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych domaga się jak najszybszego przystąpienia do przeglądu, analizy i aktualizacji przepisów "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu".

Związek od dawna postuluje uelastycznienie możliwości prawnych jeśli chodzi o stosowanie nawozów, co ma związek z m.in. zmieniającym się klimatem.

nawożenie od 15 lutego, Wielkopolska Izba Rolnicza, Piotr Walkowski, nawożenie azotem

Koniec ze sztywnymi terminami nawożenia. Powinni decydować rolnik i pogoda

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian w przepisach, dających opcje zastosowania nawozów w uzależnieniu od warunków atmosferycznych, a nie jak to jest obecnie sztywnych terminów. Pismo do...

Niedawno zwrócił się do Henryka Kowalczyka, ministra rolnictwa i Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury z prośbą o wsparcie działań, zmierzających do wprowadzenia stałych zmian lub czasowych odstępstw (uwarunkowanych określonymi zjawiskami atmosferycznymi) w przepisach dotyczących dopuszczalnych terminów stosowania nawozów w rolnictwie w okresach przed- i pozimowych na terenie Polski.

W odpowiedzi resorty zwróciły uwagę, że zarówno tzw. dyrektywa azotanowa, jak i ustawa Prawo wodne, przewidując m.in. możliwość zachodzenia zmian w przyrodzie, w tym klimatycznych, a także dokonujący się postęp w rolnictwie i branży nawozowej, wprowadziły obowiązek cyklicznego przeglądu i aktualizacji wspomnianego na wstępie programu "azotanowego".

- W ramach przeglądu programu azotanowego, który zgodnie z ustawą Prawo wodne powinien zakończyć się w połowie 2022 r., jednym z priorytetów będzie ponowna analiza możliwych do stosowania dawek azotu oraz dążenie do uelastycznienia wiosennych terminów stosowania nawozów. Przedmiotowe działania uzasadniają obserwowane anomalia pogodowe, m.in. wyższe temperatury, coraz rzadziej występujące opady, jak również wydłużanie okresu wegetacyjnego roślin, co stanowi merytoryczne uzasadnienie do podjęcia analiz w ww. zakresie - przyznała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa.

dopłaty do nawozów, KRIR, Henryk Kowalczyk

Dopłata do nawozu jako tarcza dla rolników?

Wprowadzenie dopłaty w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu postuluje samorząd rolniczy w kontekście drastycznych podwyżek cen tych środków do produkcji rolnej. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka,...

Resort infrastruktury dodał, ze celem analizy ma być określenie wpływu zmian pogodowych i stosunków wodnych na terminy prac polowych, nawożenie i zbiory, oraz strukturę i wydajność upraw rolniczych.

- Na tej podstawie zostanie opracowana propozycja adaptacji działań zawartych w programie do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w Polsce elastycznego terminu wiosennego stosowania nawozów - zapewniła Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MI.

Po uzyskaniu tych odpowiedzi organizacja producentów zbóż zadała urzędnikom pytania o szczegóły: Kiedy konkretnie planowany jest najbliższy przegląd "Programu działań…" i kiedy planowane jest upublicznienie wniosków i wynikających z nich zaleceń dla rolników? Jakie konkretnie instytut lub inne jednostki badawcze będą prowadziły przegląd? Czy i jak rolnicy mogą wziąć udział w planowanym przeglądzie?

Zdaniem Związku, wykonanie przeglądu obowiązujących w ramach programu przepisów i wprowadzenie w nich stosownych zmian jest sprawą pilną.

"Nieracjonalne wyznaczenie ograniczeń w stosowaniu nawozów konkretnymi datami, jak uczyniono to w wymienionym 'Programie działań…' (na 1 marca w okresie pozimowym i 31 października w okresie przedzimowym), w zasadniczy sposób utrudnia osiąganie przez producentów celów produkcyjnych i ekologicznych" - przekonuje w piśmie Stanisław Kacperczyk, prezes PZPRZ.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu