30 listopada a stosowanie obornika

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2022,6:00 Aktualizacja: 30-11-2022,6:06
A A A

W określonych przypadkach graniczny termin stosowania nawozów naturalnych stałych na gruntach ornych jest wydłużony do 30 listopada.

Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r., poz. 243).

Stosowanie nawozów naturalnych stałych na gruntach ornych jest możliwe do 30 listopada w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych przede wszystkim nadmiernego uwilgotnienia gleby. Przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków, a rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października. Uwzględnia się bowiem lokalne występowanie niekorzystnych warunków pogodowych. W takiej sytuacji nie można wykonywać już nawożenia w grudniu.

rozrzutnik, wapno, ciągnik, cyklop

Nowe zasady ustalania dawek nawozów wapniowych

Dr inż. Tamara Jadczyszyn z IUNG-PIB w Puławach oraz prof. dr hab. Wojciech Lipiński dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przedstawili nowy sposób ustalania dawek CaO. Ich zdaniem wyniki analiz prowadzonych od lat wskazują na...

W przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach takich jak burak cukrowy, kukurydza lub późne warzywa graniczny termin stosowania nawozów to 21 grudnia (koniec kalendarzowej jesieni).  

Wtedy dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć 30 kg N/ha. Należy także szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij