Oprysk dolistny krzemem łąk i pastwisk

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
29-05-2020,7:50 Aktualizacja: 29-05-2020,8:09
A A A

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dowodzą korzystnego wpływu aplikacji dolistnej krzemu na wartość pokarmową sianokiszonek, wydajność mleczną żywionych nimi krów oraz poprawę jakości mleka.

Na łące stosowano dolistnie stymulator wzrostu zawierający mieszaninę kwasu orto- i polikrzemowego w dawce 0,5 i 0,8 l/ha, a efekty porównywano z kontrolą (kombinacja bez dokarmiania dolistnego krzemem) (Radkowski i in. 2017). Oprysk wykonano po ruszeniu wegetacji roślin. Zaobserwowano, że w runi zwiększył się udział koniczyny łąkowej i koniczyny białej. Zmniejszył się natomiast udział pozostałych roślin dwuliściennych. Jednocześnie nie stwierdzono istotnego wpływu oprysku dolistnego krzemem na plon suchej masy.

odchwaszczanie użytków zielonych, odchwaszczanie łąk, fluroksypyr, trichlopyr, ochrona łąk i pastwisk

Odchwaszczanie użytków zielonych

Od lat program odchwaszczania użytków zielonych ulega zmianom, chociaż nie takich oczekują plantatorzy. Zmiany te polegają bowiem na corocznym zmniejszaniu liczby dostępnych herbicydów do ich odchwaszczania.   Użytki zielone, to...

Natomiast nastąpił wzrost wartości pokarmowej roślin łąkowych dokarmianych krzemem w stosunku do kombinacji kontrolnej. Krowy karmione sianokiszonkami z kombinacji opryskanych krzemem produkowały więcej mleka. Odznaczało się ono także lepszą jakością, bo zawierało więcej białka i tłuszczu, a  mniej drobnoustrojów i komórek somatycznych. Autorzy wskazują, że dalsze badania powinny się skupić nad wpływem stosowania dolistnego krzemu na zdrowie zwierząt, a szczególnie wysokowydajnych krów.

Aplikacją dolistną krzemu powinny się także zainteresować producenci traw nasiennych. Korzystne efekty stosowania dolistnego tego pierwiastka zaobserwowano bowiem w uprawie tymotki łąkowej na nasiona (Radkowski i Radkowska 2018). Ten sam stymulator wzrostu, co w przypadku poprzedniego badania, stosowano dwukrotnie w fazie strzelania w źdźbło i dwa tygodnie później w dawce 0,2; 0,5 i 0,8 l/ha.  W przypadku dawek 0,5 i 0,8 l/ha rośliny zawierały więcej chlorofilu oraz miały wyższe pędy generatywne. Mniej były też porażone przez rdzę i mączniak prawdziwy oraz uszkodzone przez kłośnicę tymotnicę. Szkodnik ten spowodował znaczne zmniejszenie plonu nasion na obiekcie kontrolnym.  

Średnio za 3 lata badań plony nasion przy dawce stymulatora w wysokości 0,2 l/ha były zbliżone do obiektu kontrolnego (596 kg/ha). W przypadku zastosowania dawki 0,5 l/ha plon nasion zwiększył się o 7,2 proc., a przy dawce 0,8 l/ha o 10,9 proc.

W obu tych dawkach zaobserwowano również poprawę jakości nasion wyrażającą się przyrostem masy 1000 nasion oraz zwiększeniem ich laboratoryjnej zdolności kiełkowania. Przeciętnie za cały okres badań masa 1000 nasion zwiększyła się o 7,5 proc. dla dawki 0,5 l/ha i o 11,7 proc. dla dawki 0,8 l/ha. Natomiast zdolność kiełkowania wzrosła odpowiednio o 6,1 proc. i 7,1 proc.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE