Stabilizacja powierzchni uprawy kukurydzy w Europie w 2017 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: FNPSMS (art) | redakcja@agropolska.pl
16-12-2016,6:00 Aktualizacja: 15-12-2016,18:25
A A A

Mimo ciągle niekorzystnej sytuacji cenowej, utrzymującej się pod koniec 2016 roku, powierzchnia uprawy kukurydzy w Europie powinna pozostać na tym samym poziomie, wykazując jednocześnie wysoki potencjał produkcyjny – prognozuje FNPSMS (Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo).

W Europie Zachodniej spodziewany jest nieznaczny spadek powierzchni uprawy, szczególnie w segmencie kukurydzy ziarnowej (-1/-2 proc.) ze względu na niskie ceny, konieczność dywersyfikacji upraw, niskie plony w bieżącym roku i wzrost powierzchni zasiewów zbóż ozimych. Przewidywany jest spadek powierzchni uprawy kukurydzy kiszonkowej, z wyjątkiem Francji, gdzie ze względu na niskie plony w 2016 r., istnieje konieczność odbudowy zapasów.

kukurydza, kolby, deformacje

Deformacje kolb kukurydzy

W tym roku na wielu plantacjach pojawiły się rośliny z kolbami przypominającymi w połowie wiechę. Co może być tego przyczyną? Z prośbą o konsultację w tej sprawie zwróciliśmy się do dr. inż. Romana Warzechy z Instytutu Hodowli i...

Spadek przewidywany jest w Niemczech, gdzie po raz kolejny wydano rozporządzenie ograniczające udział kukurydzy w produkcji metanu. Powierzchnia uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji biogazu może sięgnąć około 10 proc.

Niekorzystna tendencja spadkowa w Europie Zachodniej może zostać zrekompensowana wzrostem powierzchni uprawy kukurydzy ziarnowej w niektórych krajach Europy Centralnej i Wschodniej, w których kukurydza wykazała duży potencjał plonowania. W tym regionie oczekiwany jest wzrost uprawy kukurydzy o 1 do 2 proc.

Poza UE sytuacja w zależności od kraju pozostaje bardzo zróżnicowana. Na Ukrainie można spodziewać się spadku o około 2 proc. ze względu na powrót powierzchni upraw ozimych „do tradycyjnego poziomu”. W Rosji utrzymuje się dynamika wzrostowa powierzchni kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej, przewidywany jest lekki wzrost (o około 2 proc.). Wzrost powierzchni przewidywany jest również w Serbii ze względu na dobre plony w roku 2016. Ogólnie należy spodziewać się stabilnego poziomu powierzchni uprawy kukurydzy w krajach Europy Wschodniej poza UE.

Wg  FNPSMS (Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo)

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!