Słoma z kukurydzy. Cenne źródło materii organicznej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
07-10-2015,6:50 Aktualizacja: 07-10-2015,8:02
A A A

Słoma z kukurydzy jest cennym źródłem materii organicznej. Współczynnik reprodukcji materii organicznej dla 10 t słomy wynosi +1,80. Oznacza to, że przyoranie takiej dawki słomy wzbogacę glebę o 1,80 t materii organicznej.

Dla porównania uprawa kukurydza zubaża glebę w zależności od jej typu w materię organiczną od -0,91 t/ha na czarnych ziemiach do -1,22 t/ha na glebach ciężkich.  Przyoranie słomy sprawia więc, że po uprawie kukurydzy i przyoraniu słomy saldo materii organicznej w glebie staje się dodatnie.

Załatw omacnicę prosowiankę pługiem. Razem z sąsiadem

Po rozdrobnieniu mechanicznym resztek pożniwnych kukurydzy trzeba wykonać orkę przedzimową, która głęboko przykryje larwy omacnicy i inne szkodniki i w ten sposób dopełni dzieła ich zniszczenia. Orka przedzimowa wydobywa także na...

Słoma kukurydzy zawiera wiele cennych makro- i mikroelementów. Szacuje się że w suchej masie słomy znajduje się przeciętnie 1,19% N, 0,46% P2O5, 1,04% K2O, 0,28% Mg i 0,40% Ca. Kilogram suchej masy słomy kukurydzy zawiera 5,4 mg B, 6 mg Cu, 55 mg Mn, 0,44 mg Mo oraz 38 mg Zn. Jak podaje Szczepaniak wykorzystanie azotu w pierwszym roku po przyoraniu słomy wynosi 25 proc., fosforu 20 proc., potasu 50 proc., a magnezu 40 proc. Oznacza to, że rośliny mogą skorzystać przeciętnie z 13 kg N, 4 kg P2O5, 50 kg K2O, i 4 kg Mg z hektara.   

Aby przyspieszyć rozkład słomy kukurydzy trzeba ją dokładnie rozdrobnić (na przykład mulczerem) i wymieszać z glebą. Przy okazji niszczy się larwy omacnicy prosowianki, które schodzą do dolnych międzywęźli i przygotowują się do przezimowania.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj