Tworzą nową inspekcję. A na weterynarię ma być mniej pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-11-2020,13:00 Aktualizacja: 10-11-2020,13:08
A A A

Minister rolnictwa zapowiedział utworzenie Inspekcji Ochrony Zwierząt, co oczywiście będzie wiązało się z wydatkami. Tymczasem związki zawodowe i samorząd weterynaryjny protestują w sprawie obcinania budżetu płacowego dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Grzegorz Puda poinformował, że w nowej wersji projektu tzw. piątki dla zwierząt planowane jest powołanie IOZ, która będzie zajmowała się ich dobrostanem. Komentujący tę wieść rolnicy podkreślali zgodnie, że to niepotrzebny ruchu.

inspekcja ochrony zwierząt, grzegorz puda, piątka dla zwierząt

Nowa "piątka dla zwierząt" zakłada powstanie Inspekcji Ochrony Zwierząt

W nowej wersji projektu "piątki dla zwierząt" planowane jest powołana Inspekcji Ochrony Zwierząt, która będzie zajmowała się dobrostanem zwierząt - poinformował w niedzielę minister rolnictwa Grzegorz Puda. Jak dodał, inspekcja ma...

Wystarczyłoby ich zdaniem dofinansować odpowiednio obecnie działającą Inspekcję Weterynaryjną. To ważne choćby w kontekście zwalczania ASF.

Okazuje się jednak, że z pieniędzmi dla IW może być gorzej niż było. Sekcja Krajowa Pracowników Weterynarii NSZZ "Solidarność" w piśmie do przewodniczącego "S" przekazała, że wojewódzcy lekarze weterynarii w całym kraju otrzymują od wojewodów informacje dotyczące kwot dochodów i wydatków Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

"W pismach tych zostało wskazane zestawienie zmian w wydatkach wprowadzonych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. przez ministerstwo finansów polegające na zmniejszeniu środków w związku z przyjętymi w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 regulacjami zmieniającymi zasady dotyczące funduszu wynagrodzeń" - wskazał Lech Rybarczyk szef Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ "Solidarność".

dziki, ASF, odstrzał sanitarny dzików, polowania zbiorowe, lockdown

Weterynaria wstrzymuje polowania. Jest interwencja izby

W związku z otrzymywanymi od kół łowieckich informacjami o blokowaniu przez powiatowych lekarzy weterynarii możliwości przeprowadzania polowań zbiorowych, Lubuska Izba Rolnicza postanowiła interweniować w Inspekcji Weterynaryjnej i u...

Jak dodał, w wyniku zmniejszenia paragrafów płacowych, nie tworzy się funduszu nagród i premii w rozdziałach 01033 i 01034, co spowodowane jest brakiem środków finansowych na utworzenie przedmiotowych funduszy, bowiem już na etapie planowania brakuje środków finansowych zabezpieczających m.in. dodatki stażowe.
 
"Znaczące zmniejszenie środków wywoła ich niedobór w ww. rozdziałach, co spowoduje zmniejszenie wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej, bądź doprowadzi do konieczności rozwiązania stosunku pracy z częścią pracowników" - ostrzega Rybarczyk.

Jednocześnie zwraca uwagę, że sytuacja kadrowo-płacowa pracowników Inspekcji znalazła swoje odzwierciedlenie w ocenach Komisji Europejskie i Najwyższej Izby Kontroli.

"Obecnie sytuację kadrową w Inspekcji Weterynaryjnej pogarsza stwierdzany brak konkurencyjności na rynku pracy i zainteresowania pracą z przyczyn finansowych młodych lekarzy weterynarii" - podkreślił szef "S".

Zaapelował, by IW zaliczyć do instytucji o szczególnym i kluczowym znaczeniu dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań państwa.

Sprzeciw wobec ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w IW planowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wyraziło też Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

"Należy podkreślić, że fundusz nagród nigdy nie został utworzony w Inspekcji Weterynaryjnej z powodu jej permanentnego niedofinansowania. Planowane pomniejszenie środków finansowych nie będzie zatem likwidacją nieistniejącego funduszu nagród, tylko realną obniżką wynagrodzeń, co pogłębi istniejący kryzys kadrowo-płacowy w Inspekcji Weterynaryjnej i spowoduje dalszy odpływ z niej lekarzy weterynarii" - czytamy w stanowisku KRL-W.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA