Żywność pod lupą. NSA oddalił skargi producentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2015,8:50 Aktualizacja: 26-05-2015,9:02
A A A

Spełnienie deklaracji w zakresie ilościowej zawartości składników oraz nazwy i pochodzenia produktu jest obowiązkiem producenta, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie świadczą o jego zafałszowaniu - podkreśla Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przytacza na swojej stronie fragmenty tegorocznych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach związanych z jakością produktów rolno-spożywczych.

Jeden dotyczył oddalenia skargi kasacyjnej pewnego producenta marynowanych filetów śledziowych.

NSA: producent nie może wprowadzać konsumenta w błąd

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę jednego z producentów żywności, dotyczącą stosowania określenia "domowy smak" w odniesieniu do produktów zawierających w swoim składzie substancje dodatkowe. Takie właśnie...
"Do obowiązków producenta należy prawidłowe oznakowanie środka spożywczego, w tym wskazanie składu i ilości. Jednocześnie z treści ustawy o jakości handlowej wynika wprost, że artykuł rolno–spożywczy uznaje się za zafałszowany, jeżeli w oznakowaniu podano niezgodne z prawdą dane w zakresie składu i zawartości netto. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że badane próbki nie spełniają wymagań zadeklarowanych przez producenta na etykiecie produktu, bowiem w badanych partiach stwierdzono zaniżoną masę netto marynowanych filetów śledziowych w stosunku do masy zadeklarowanej na etykiecie" - napisano w uzasadnieniu do wyroku.

W innej sprawie NSA poparł stanowisko IJHAR-S, iż niedopuszczalne jest użycie nazwy "Ganskeule von jungen Hafermastgansen aus Polen" ("nogi z młodej gęsi owsianej z Polski") dla "elementów" z gęsi, które nie zostały wyhodowane w Polsce z zastosowaniem odpowiedniego żywienia (charakterystycznego dla gęsi owsianej).

NSA oddalił tym samym skargę kasacyjną producenta. Wskazał w uzasadnieniu, że "oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd co do charakterystyki środka spożywczego w tym jego nazwy, to oznaczenie produktu jak uczynił to skarżący niewątpliwie stanowiło naruszenie powołanych przepisów. Zastosowane przez skarżącego oznakowanie spornego produktu spożywczego sugerowało bowiem, że pochodzi on z Polski, co ewidentnie wprowadzało konsumenta w błąd".

Według inspektorów, tym rozstrzygnięciem NSA potwierdził, że - przyjmując nawet, iż działanie producenta było niezamierzone - to produkty, w oznakowaniu, których podano niezgodne z prawdą pochodzenie, jak też nazwę, są produktami zafałszowanymi.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt