Wycinanie drzew i krzewów oraz ochrona zieleni według nowych zasad

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
03-09-2015,9:00 Aktualizacja: 03-09-2015,10:05
A A A

Od 28 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów oraz ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Zgodnie z nowymi przepisami zmienił się m.in. katalog drzew i krzewów, na których wycięcie konieczne jest uzyskanie zezwolenia; sposób naliczania administracyjnych kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz katalog prac dozwolonych, wykonywanych w obrębie korony.

W znowelizowanej ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależniona została od wielkości obwodu pnia, a nie jak do tej pory od jego wieku (powyżej 10 lat).

wycinka drzew

Wycięcie drzewa tańsze na wsi

Wprowadzenie instytucji przedawnienia, jeżeli minęło 5 lat od usunięcia lub zniszczenia drzewa, możliwość zastosowania innej wysokości opłat w tym zakresie na terenach wiejskich i zurbanizowanych – takie m.in. zmiany zapisano w projekcie...

Przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków.

Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów z ogrodów przydomowych oraz złomów i wywrotów drzew, które będą mogły być usuwane przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, zarządcę drogi lub po oględzinach pracownika urzędu).

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, której właściciele powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zobowiązane są do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin zgłaszania uwag i wniosków.  

Nowe przepisy regulują ponadto prace w obrębie korony drzewa, według których nie można usunąć więcej niż 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa i wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Usunięcie ponad 30 proc. gałęzi korony jest uszkodzeniem drzewa, a ponad 50 proc. zniszczenie drzewa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej