Ustawa o spółdzielniach rolników z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-10-2018,15:10 Aktualizacja: 19-10-2018,8:31
A A A

Mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie zapewni ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy mają wzmocnić rolę spółdzielczości w rolnictwie.

"Celem ustawy jest wprowadzenie przepisów, które w sposób kompleksowy będą regulowały zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych, przez stworzenie zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów, a także lepszych warunków ekonomicznych do prowadzenia przez nich działalności" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie prezydenta.

spółdzielnie rolnicze, grupy producenckie, senat, sejm, jan krzysztof ardanowski, przetwórstwo

Nierolnicy też mogą być członkami spółdzielni... rolników

Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do ustawy o spółdzielniach rolników. Nowe przepisy zapewniają mniejsze obciążenia podatkowe dla rolników tworzących spółdzielnie. Najważniejszą poprawką jest rozszerzenie katalogu...

Chodzi, jak dodano, o wyłączenie podmiotów, które uzyskały status spółdzielni rolników, z określonych obowiązków fiskalnych.

Zmiany dotyczą m.in. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części oraz "zajętych pod nimi gruntów stanowiących własność, bądź będących w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników lub ich związku, prowadzących działalność jako mikroprzedsiębiorstwo".

A także zwolnienia od podatku dochodów spółdzielni rolników, prowadzącej swoją działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, pochodzących ze sprzedaży "produktów rolnych lub grup tych produktów, lub ryb, dla których została założona spółdzielnia rolników, wyprodukowanych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej jej członków" - wyjaśniono.

Jak wskazano, ustawa określa zasady tworzenia, organizacji, działalności i likwidacji spółdzielni rolników i ich związków.

spółdzielnie rolników, ministerstwo rolnictwa, produkty rolne, sprzedaż produktów rolnych, sejmowa komisja rolnictwa

Czasy spółdzielni minęły? Rolnicy nie chcą działać razem

- Niechęć do spółdzielni jest w Polsce pokoleniowa. Nie chciałbym, aby ziściło się powiedzenie, że to pokolenie musi umrzeć, żeby w Polsce zakwitła spółdzielczość. I aby władze podejmowały właściwe decyzje - przekonuje poseł Zbigniew...

"Przedmiotem działalności spółdzielni rolników będzie prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz członków spółdzielni rolników w zakresie m.in. planowania prowadzonej przez rolników produkcji produktów lub grup produktów i dostosowywania jej do warunków rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości; koncentracji podaży oraz organizowania zbycia produktów lub grup produktów, wyprodukowanych przez rolników; czy koncentracji popytu oraz organizowania nabycia niezbędnych rolnikom środków do produkcji produktów lub grup produktów" - podaje Kancelaria Prezydenta -

Spółdzielnia rolników będzie mogła ponadto prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in.: przechowywania, konfekcjonowania, przetwarzania produktów lub grup produktów, wyprodukowanych przez rolników, oraz obrotu uzyskanymi w ten sposób produktami przetworzonymi.

Nowe przepisy przewidują też, że spółdzielnia rolników będzie mogła zostać założona przez co najmniej dziesięciu rolników. "Ustawodawca wprowadził wymóg, aby przez cały okres funkcjonowania spółdzielni członkami spółdzielni było co najmniej dziesięciu członków będących rolnikami" - wskazano.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 21, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021