Sejm za poprawką Senatu do ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-03-2023,12:00 Aktualizacja: 10-03-2023,9:05
A A A

Posłowie przyjęli poprawkę Senatu do noweli ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, która wskazuje, że zwrot pomocy udzielonej grupie producentów dotyczy tylko określonej inwestycji.

Przyjęta poprawka precyzuje, że zgodnie z zasadą proporcjonalności zwrot 100 proc. otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami odnosi się do inwestycji, których skontrolowanie uniemożliwiła organizacja producentów owoców i warzyw w okresie trwania zobowiązań.

ustawa o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych, Sejm

Ustawa o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych do podpisu prezydenta

Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych, która ujednolica przepisy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych. Wcześniej poprawki (mają...

Z obecnego zapisu wynika bowiem, że taka organizacja byłaby zobowiązana do zwrotu pomocy finansowej otrzymanej z tytułu realizacji całego programu operacyjnego.

Nowela wdraża przepisy KE dotyczące przyznawania pomocy ze środków UE organizacjom producentów w sektorze owoców i warzyw i ich zrzeszeniom. Ustawa dotyczy wszystkich programów zatwierdzonych przed 1 stycznia, czyli z perspektywy finansowej 2014-2020 WPR.

Nowe przepisy wzmacniają nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej. Nowelizacja reguluje ponadto sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym.
Wysokość wsparcia za takie produkty będzie ustalana w oparciu o koszt ich zakupu przez organizację producentów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu