Rozwój biogazowni rolniczych zostanie ułatwiony. Co zmieni rozporządzenie?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2023,8:30 Aktualizacja: 31-08-2023,8:32
A A A

Procedury administracyjne dotyczące biogazowni rolniczych zostaną uproszczone. Niektóre substraty, np. wysłodki, w przypadku wykorzystania do produkcji biogazu będą wyłączone spod przepisów ustawy o odpadach - przewiduje projekt rozporządzenia zamieszczony w środę w Rządowym Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Według jego autorów "zbyt wolny rozwój biogazowni rolniczych wynika m.in. z nadmiernych wymogów administracyjnych, które dotyczą wszystkich inwestycji niezależnie od rodzaju wykorzystywanych substratów".

biogazownia, mikrobiogazownia rolnicza, biogaz, energia, ciepło, poferment, dotacja, nfośigw

Gospodarstwo z dużą dotacją - 1,5 mln zł na mikrobiogazownię. Prąd będzie z obornika

Prywatne gospodarstwo rolne zlokalizowane w woj. śląskim wystarało się o prawie 1,5 miliona zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na budowę mikrobiogazowni. Jak podkreśla NFOŚiGW, będzie to pierwsze tego...

Podział substratów dla biogazowni rolniczych

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, "przedmiotowy projekt rozporządzenia pozwala wyodrębnić spośród wszystkich biogazowni rolniczych te inwestycje, w stosunku do których będzie możliwe ograniczenie części wymogów w celu ułatwienia i przyspieszenia tempa rozwoju tych inwestycji". "Rekomendowanym działaniem jest uregulowanie listy substratów, których wykorzystanie w procesie produkcji biogazu rolniczego przyczyni się do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwoli na większy rozwój biogazowni rolniczych w Polsce" - dodano.

Projekt przewiduje podział substratów dla biogazowni rolniczych na dwie kategorie, co ma umożliwić "bardziej precyzyjne zastosowanie wymogów, adekwatnych do poziomu ryzyka".

Pierwszą kategorię substratów wyodrębnioną w projekcie stanowi "biomasa będąca naturalnymi substancjami pochodzącymi z działalności rolniczej lub leśnej, która (...) bez przeszkód jest wykorzystywana w tych działalnościach czy to do żywienia zwierząt, czy jako środek zwiększający zawartość różnego rodzaju składników w glebie, w szczególności próchnicy". Jak podkreślono, "w odniesieniu do tej kategorii substratów, jeśli stanowią wyłączne substraty w biogazowni rolniczej, nie ma konieczności określania dodatkowych wymogów, gdyż proces fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej jest również procesem naturalnym, niepowodującym powstawania substancji niebezpiecznych. Dodatkowo tego rodzaju biomasa nie podlega przepisom ustawy o odpadach" - podkreślono.

ustawa, prezydent, duda, wywar, wytłoki, biogazownie

Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić budowanie biogazowni rolniczych

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych - podała we wtorek kancelaria prezydenta. Zgodnie z ustawą, podmiotami uprawnionymi do skorzystania z...

Wysłodki budzą wątpliwości prawne

Drugi rodzaj substratów określono jako "biomasę niezagrażającą zdrowiu lub życiu ludzi lub zwierząt pochodzącą z innych rodzajów działalności niż działalność rolnicza lub leśna, której wykorzystanie w biogazowni rolniczej podlega podobnym procesom jak biomasy pozyskiwanej z działalności rolniczej lub leśnej, jednakże - uwzględniając miejsce jej powstawania czy sposób pozyskania - powinna podlegać dodatkowej kontroli, aby ograniczyć ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów różnego rodzaju zanieczyszczeń w przypadku nawozowego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego". Dodano, że "część substratów w tej kategorii biomasy, zwłaszcza pochodzących z przemysłu cukrowniczego, jak np. wysłodki, budzi wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy o odpadach".

"Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie tego rodzaju wątpliwości i jednoznacznie wskaże, że tego rodzaju surowce (...) nie powinny podlegać reżymowi odpadowemu określonemu w ustawie o odpadach w przypadku ich przekazania do produkcji biogazu czy biogazu rolniczego jako produkt uboczny" - zaznaczono.

W przypadku biogazowni rolniczych, w których będą wykorzystywane wyłącznie substraty ze wskazanej listy "po pierwsze ułatwi proces budowlany dla nowych inwestycji, po drugie dla wszystkich biogazowni rolniczych uprości procedury związane z wykorzystanie substratów oraz nawozowym rolniczym wykorzystaniem produktu pofermentacyjnego" - podsumowano.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij