Prezydent podpisał ustawę o spisie rolnym w 2020 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-08-2019,13:10 Aktualizacja: 19-08-2019,13:17
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę o spisie rolnym w 2020 r. - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Przeprowadzony zostanie od 1 września do 30 listopada 2020 r. i będzie obowiązkowy, a zebrane dane poufne.

"Uchwalona ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., jak również zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego" - czytamy w komunikacie.

spis rolny, gus, główny urząd statystyczny, struktura rolnictwa, struktura gospodarstw rolnych

GUS przeprowadzi wielki spis rolny. Będzie kosztować setki milionów

W dniach 1 września-30 listopada 2020 roku zostanie przeprowadzony spis rolny. Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie będzie obowiązkowy. Rada...

Spis zostanie przeprowadzony według stanu na 1 czerwca 2020 roku.

Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., zgodnie m.in. z rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zawartymi w dokumencie "Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r."

Podstawowym celem spisu jest m.in. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010?2020; wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (w tym FAO i OECD); aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych.

Zgodnie z ustawą badaniem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Dane od respondentów przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

spis rolny, senat,  główny urząd statystyczny, gus

Senat bez poprawek do ustawy o spisie rolnym w 2020 r.

Senat nie zaproponował w piątek poprawek do ustawy o spisie rolnym w 2020 r. Zakłada ona przeprowadzenie od 1 września do 30 listopada 2020 r powszechnego spisu rolnego. Będzie on obowiązkowy, a zebrane dane będą poufne i objęte tajemnicą...

W ustawie uregulowano też kwestie ochrony danych zebranych w ramach spisu rolnego.

"Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą mogły być wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji operatów statystycznych. Rozpowszechnienie danych będzie możliwe jedynie w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej" - czytamy.

Zgodnie z ustawą, pracami spisowymi będzie kierował prezes GUS jako generalny komisarz spisowy, zaś na terenie wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

Na terenie gminy pracami mają kierować: wójt, burmistrz lub prezydent miasta - każdy z nich jako gminny komisarz spisowy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj