Podatek od cukru niekonstytucyjny?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
26-08-2020,14:15 Aktualizacja: 26-08-2020,14:17
A A A

Coraz więcej organizacji głośno krytykuje ustawę wprowadzającą m.in. opłatę od napojów słodzonych. 14 sierpnia Sejm odrzucił uchwałę Senatu w tej sprawie i uchwalił budzące poważne wątpliwości konstytucyjne prawo.

Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że ustawa jest przeterminowana, bo miała zacząć obowiązywać 1 lipca. Sejm jednak nie zajął się nią we właściwym czasie.

vat na soki i napoje, sok owocowy, ministerstwo finansów, przetwórstwo owoców, sadownictwo

Rząd powinien wspierać producentów napojów owocowych. Sondaż nie kłamie

Wzrost podatku VAT na niegazowane napoje owocowe spowoduje, że ograniczymy ich spożycie albo przerzucimy się na napoje gazowane - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Badanie przeprowadzono dla "Super Expressu", który...
"Praca nad obecnym projektem powoduje, że przyjęte przepisy są niekonstytucyjne, bo mają obowiązywać wstecz. Przedsiębiorcy mieliby zapłacić na jej mocy wstecznie wymagane przepisami opłaty" - podkreśla organizacja zrzeszająca pracodawców.

W ocenie Lewiatana, Sejm powinien przygotować nową ustawę. "Poza tym praca nad ustawą nie ma nic wspólnego z polityką prozdrowotną, a jest jedynie szukaniem wpływów do budżetu i to niezgodnym z dobrym obyczajem oraz Konstytucją - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej jest możliwa tylko przez wniesienie do Sejmu nowego projektu ustawy, z odpowiednio określonym terminem wejścia w życie i ponowne przeprowadzenie całego postępowania ustawodawczego - ocenia Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

podatki, pieniądze, opłata cukrowa, podatek cukrowy

Opłata cukrowa, czyli rząd funduje nowy podatek. Zapłacimy wszyscy

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała w czwartek o skutkach finansowych wprowadzenia opłaty od napojów słodzonych oraz tzw. "małpek". Ewentualne poprawki do ustawy na kolejnym posiedzeniu komisji we...
Podpisanie ustawy przez prezydenta będzie oznaczało, że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek naliczenia i odprowadzenia opłaty od napojów: alkoholowych, w które zaopatrzyli detalistów od 1 lipca br., a także z dodatkiem cukru, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny, które zostały sprzedane od dnia 1 lipca.

Co więcej, za nieodprowadzenie opłaty w terminie ustawa przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę opłat dodatkowych.

Na dziś nie wiadomo, w jakim zakresie, przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia opłat. Jest to bowiem naruszenie art. 2 i art. 217 Konstytucji. - Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku zapłaty opłaty od czynności dokonanych przed ogłoszeniem ustawy jest sprzeczne między innymi z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony interesów w toku - dodaje Arkadiusz Grądkowski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej