Podatek od cukru niekonstytucyjny?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
26-08-2020,14:15 Aktualizacja: 26-08-2020,14:17
A A A

Coraz więcej organizacji głośno krytykuje ustawę wprowadzającą m.in. opłatę od napojów słodzonych. 14 sierpnia Sejm odrzucił uchwałę Senatu w tej sprawie i uchwalił budzące poważne wątpliwości konstytucyjne prawo.

Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że ustawa jest przeterminowana, bo miała zacząć obowiązywać 1 lipca. Sejm jednak nie zajął się nią we właściwym czasie.

vat na soki i napoje, sok owocowy, ministerstwo finansów, przetwórstwo owoców, sadownictwo

Rząd powinien wspierać producentów napojów owocowych. Sondaż nie kłamie

Wzrost podatku VAT na niegazowane napoje owocowe spowoduje, że ograniczymy ich spożycie albo przerzucimy się na napoje gazowane - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. Badanie przeprowadzono dla "Super Expressu", który...
"Praca nad obecnym projektem powoduje, że przyjęte przepisy są niekonstytucyjne, bo mają obowiązywać wstecz. Przedsiębiorcy mieliby zapłacić na jej mocy wstecznie wymagane przepisami opłaty" - podkreśla organizacja zrzeszająca pracodawców.

W ocenie Lewiatana, Sejm powinien przygotować nową ustawę. "Poza tym praca nad ustawą nie ma nic wspólnego z polityką prozdrowotną, a jest jedynie szukaniem wpływów do budżetu i to niezgodnym z dobrym obyczajem oraz Konstytucją - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Zmiana daty wejścia w życie ustawy prozdrowotnej jest możliwa tylko przez wniesienie do Sejmu nowego projektu ustawy, z odpowiednio określonym terminem wejścia w życie i ponowne przeprowadzenie całego postępowania ustawodawczego - ocenia Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

podatki, pieniądze, opłata cukrowa, podatek cukrowy

Opłata cukrowa, czyli rząd funduje nowy podatek. Zapłacimy wszyscy

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała w czwartek o skutkach finansowych wprowadzenia opłaty od napojów słodzonych oraz tzw. "małpek". Ewentualne poprawki do ustawy na kolejnym posiedzeniu komisji we...
Podpisanie ustawy przez prezydenta będzie oznaczało, że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek naliczenia i odprowadzenia opłaty od napojów: alkoholowych, w które zaopatrzyli detalistów od 1 lipca br., a także z dodatkiem cukru, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny, które zostały sprzedane od dnia 1 lipca.

Co więcej, za nieodprowadzenie opłaty w terminie ustawa przewiduje możliwość nałożenia na przedsiębiorcę opłat dodatkowych.

Na dziś nie wiadomo, w jakim zakresie, przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia opłat. Jest to bowiem naruszenie art. 2 i art. 217 Konstytucji. - Nałożenie na przedsiębiorców obowiązku zapłaty opłaty od czynności dokonanych przed ogłoszeniem ustawy jest sprzeczne między innymi z zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadą ochrony interesów w toku - dodaje Arkadiusz Grądkowski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt