Płatności ONW powinny pozostać na tym samym poziomie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2015,12:30 Aktualizacja: 21-02-2015,10:23
A A A

Samorząd rolniczy przekazał ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi uwagi do projektów dwóch aktów prawnych w sprawie płatności dla obszarów z ograniczeniami.

Chodzi po pierwsze o projekt rozporządzenia ministra w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW 2014-2020.

Drugi projekt to rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego PROW 2007-2013.

"Zarówno wysokość, jak i zasady degresywności płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innych szczególnymi ograniczeniami w PROW na lata 2014-2020 powinna zostać utrzymana na poziomie obowiązującym w okresie programowania 2007-2013" - stwierdziły izby rolnicze.

Byłoby to więc w dalszym ciągu:

179 zł na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej I,
264 zł na obszarze ONW typu nizinnego strefy nizinnej II,
264 na obszarze ONW typu ze specyficznymi utrudnieniami,
320 zł na obszarze ONW typu górskiego.

A degresywność (zmniejszenie nakładów) wyglądałaby nadal tak:

100 proc. stawki - do 50 ha,
50 proc. stawki - od 50 do 100 ha,
25 proc. stawki - od 100 do 300 ha,
powyżej 300 ha - brak płatności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"