Nawet pół miliona można dostać na rozwój usług rolniczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
03-11-2016,13:35 Aktualizacja: 03-11-2016,14:14
A A A

Do 29 listopada w Oddziałach Regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" finansowanej ze środków PROW 2014-2020.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą wspomagającą produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz działalność usługową po zbiorach.

wymarznięcia, ARiMR, pieniądze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pomoc klęskowa - co ze złym przezimowaniem?

Pomorska Izba Rolnicza zaapelowała o objęcie pomocą klęskową także przypadków złego przezimowania roślin. Na takie wsparcie czeka wielu gospodarzy, którym w tym roku wymarzły uprawy. Od 17 do 31 października Agencja Restrukturyzacji i...

Ważne, by ubiegający się o pomoc posiadał numer identyfikacyjny nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz był zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu - informuje ARiMR na swojej stronie internetowej.

Pomoc może być przyznana tylko, gdy podmiot wykonuje co najmniej jedną z wymienionych działalności gospodarczej przez co najmniej dwa lata poprzedzające dzień złożenia wniosku. Do tego okresu wlicza się czas, w którym prowadzenie działalności zostało zawieszone. Z pomocy wykluczeni są beneficjenci którzy otrzymali wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2007-2013.

Maksymalna pomoc, jaką może otrzymać beneficjent w okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 500.000 zł. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. Na wsparcie przewidziano 260 mln zł.

Pomoc można otrzymać na:

  • zakup (także  w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej
  • wdrożenie systemu zarządzania jakością
  • pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy
  • opłaty za patenty i licencje
  • koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów