Można się starać o refundację wydatków na bioasekurację. Nabór wniosków ruszył

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-07-2024,12:55 Aktualizacja: 03-07-2024,12:56
A A A

Od 3 do 26 lipca br. hodowcy świń mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie podjętych w tym roku działań bioasekuracyjnych. Refundacji podlega 100-procent wydatków. Wsparcie realizowane jest w formule pomocy de minimis w rolnictwie – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jak wskazuje w komunikacie, na liście inwestycji, w przypadku których można liczyć na zwrot poniesionych kosztów, są:

- zakup mat dezynfekcyjnych;

- zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;

- zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

- zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

- przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń).

resort rolnictwa, bioasekuracja, hodowla trzody, asf

5 ognisk ASF u świń. Resort rolnictwa apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji

W tym roku, do 11 czerwca br., na terytorium Polski stwierdzono 5 ognisk ASF u świń w czterech województwach (lubelskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) - poinformowało we wtorek ministerstwo rolnictwa, przypominając...

Wnioski o pomoc są przyjmowane przez biura powiatowe ARiMR do 26 lipca 2024 r. Wśród załączników powinny się znaleźć:

- faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie, lub kopie umów zlecenia lub umów o dzieło, dotyczących poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków;

- oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Więcej informacji o tym wsparciu oraz wniosek do pobrania można znaleźć tutaj.

Bioasekuracja to jedna z podstawowych form walki z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Poleć
Udostępnij