Młodzi rolnicy złożyli ponad 2.000 wniosków o wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2015,15:15 Aktualizacja: 16-09-2015,15:36
A A A

Do 15 września do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 2049 wniosków od młodych rolników o dotację do gospodarstwa.

O premię mogła się starać osoba, która nie ukończyła 40 lat, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego, jako kierujący gospodarstwem.

Ponadto stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

premie dla młodych rolników, prow 2014-2020, składanie wniosków

Młodzi rolnicy mają więcej czasu na złożenie wniosków

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż wcześniej planowano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z...

Zasady przyznawania premii dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 różnią od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy rozpoczną kierowanie gospodarstwem rolnym dopiero po złożeniu wniosku o premię.

W przypadku, gdyby osoba obejmująca gospodarstwo nie posiadała odpowiedniego wykształcenia, musi je uzupełnić w ciągu trzech lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tys. euro oraz powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów.

Dotacja dla młodego rolnika na start w prowadzeniu gospodarstwa wynosi 100 tys. zł. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 80 proc. po spełnieniu przez beneficjenta warunków przyznania pomocy w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; druga w wysokości 20 proc. po realizacji biznesplanu.

Dotacja dla młodych rolników ma ułatwić im gospodarowanie m.in. poprzez inwestycje np. w maszyny rolnicze, co ma zwiększyć konkurencyjności gospodarstwa. Dlatego jest wymóg zwiększenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa o 10 proc. po trzech latach od otrzymania pomocy.

Według zapowiedzi ministra rolnictwa Marka Sawickiego, w perspektywie finansowej 2014-2020 na pomoc może liczyć 30 tysięcy rolników. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. (tj. ok. 3 mld zł). W poprzednich latach z premii na rozpoczęcie działalności rolniczej skorzystało ok. 50 tys. rolników.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej