Miliony z UE na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Sylwia Wieczeryńska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2020,12:10 Aktualizacja: 31-01-2020,12:09
A A A

Ponad 15 mln zł unijnego dofinansowania dla 15 podlaskich samorządów na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową przyznał zarząd województwa podlaskiego. W czwartek wręczono samorządowcom symboliczne czeki.

Pieniądze na dotacje pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. To druga transza środków w tym konkursie. Pod koniec listopada ubiegłego roku władze województwa podpisały umowy dotyczące 23 inwestycji o wartości ponad 30 mln zł - mówił w czwartek marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Wiercenie studni, wydobywanie piasku lub żwiru, Prawo geologiczne i górnicze

Geologia na podwórku. Jak wiercić studnię i ile wywieźć żwiru?

Wykonywanie prac geologicznych, np. wiercenie studni czy wydobywanie piasku lub żwiru na własnych działkach ma istotne obwarowania prawne. Kary za złamanie przepisów mogą być dla właścicieli nieruchomości bardzo wysokie. Mazowieckie gminy...
Dodał, że urząd zabiegał o to, by Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło alokację środków w tym konkursie; resort ją zwiększył i dzięki temu była możliwość dofinansowania kolejnych projektów. Kosicki zapewnił, że uda się zrealizować wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania projekty. - Gratuluję, wnioski dobrze złożone - powiedział do zebranych samorządowców Kosicki.

W czwartek wręczono symboliczne czeki poszczególnym gminom, bo to one mogły zgłaszać do konkursu projekty. Dotyczyły one m.in. budowy wodociągów, stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków. Jak mówił wicemarszałek Stanisław Derehajło, cieszy go fakt, iż wiele wniosków zawierało także inwestycje w energię odnawialną instalacji do obsługi ścieków czy wodociągów.

Za ponad 1,3 mln zł z UE gmina Dobrzyniewo Duże wybuduje stację uzdatniania wody we wsi Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych i budową oczyszczalni ścieków w tej miejscowości.

sieć wodno-kanalizacyja, kanalizacja, gus, obszary wiejskie, przydomowe oczyszczalnie ścieków

Sieć na wsiach coraz gęstsza, ale braki w kanalizacji nadal są duże

Rok 2018 był kolejnym, w którym wydłużyły się sieci wodno-kanalizacyjne w Polsce. Na terenach wiejskich dostępu do kanalizacji wciąż jednak nie ma ponad 60 procent mieszkańców. Według najnowszych danych Głównego Urzędu...

W gminie Nowogród za ponad 1,9 mln zł dofinansowania przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody oraz rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie, a w jednej z miejscowości na terenie gminy wybudowana powstanie oczyszczalnia ścieków.

Blisko 2 mln zł dotacji otrzyma Michałowo. Przebudowana zostanie stacja do uzdatniania wody wraz z połączeniem z wodociągami; na terenie gminy powstanie też oczyszczalnia ścieków dla obiektów użyteczności publicznej.

Natomiast Sokółka otrzymała blisko 1,3 mln zł dotacji na projekt, który zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w kilku miejscowościach na terenie gminy.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej