Gospodynie dostaną dotację raz w roku. Ile?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-08-2021,14:00 Aktualizacja: 05-08-2021,14:06
A A A

Wysokość pomocy dla kół gospodyń wiejskich będzie zależała od liczby należących do nich osób i wyniesie od 5 do 7 tys. zł. Dotacja będzie przyznawana raz w roku - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa.

Dokument w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla KGW, który znajduje się w pracach rządu, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o tych kołach.

promocja szczepień przeciw COVID-19, koła gospodyń wiejskich, Michał Dworczyk

Gospodynie mogą składać wnioski o kolejne dofinansowanie

Michał Dworczyk, szef KPRM poinformował, że koła gospodyń wiejskich mogą już składać wnioski o dofinansowanie wydarzeń promujących szczepienia. Mogą na ten cel otrzymać 8 tys. zł, a najlepsze z nich, za udane akcje promocyjne otrzymają nagrody....

Projekt określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej dla kół gospodyń i jej wysokość. Dotacja będzie przyznawana na wniosek koła, w drodze decyzji wydawanej przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koło taki wniosek będzie mogło złożyć nie wcześniej niż po wpisaniu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i nie później niż do 30 września danego roku.

Według projektowanego rozporządzenia, wysokość pomocy będzie uzależniona od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku i wyniesie odpowiednio: 5 tys. zł (nie więcej niż 30 członków), 6 tys. zł (31-75 członków) i 7 tys. zł (ponad 75 członków). W stosunku do lat 2018-2020 wysokość stawek pomocy finansowej została zwiększona w każdym przedziale o 2000 zł.

Wsparcie finansowe będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych otrzymanych w danym roku przez ARiMR. Koła mają obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji przedstawiając sprawozdanie.

Obecnie w rejestrze ARiMR jest wpisanych ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich. W tym roku na ich wsparcie przeznaczono 40 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement