Co z dopłatami do ubezpieczeń? Resort uspokaja rolnicze izby

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2020,10:45 Aktualizacja: 13-05-2020,10:51
A A A

Czy środki na dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich zostały wyczerpane? Resort rolnictwa przekonuje, że tegoroczna pula na ten cel to 350 mln zł, a można uruchomić rezerwę w wysokości kolejnych 150 mln zł.

Z wojewódzkich izb rolniczych do Krajowej Rady Izb Rolniczych spływały ostatnio wieści, że pieniądze na dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich najwidoczniej się skończyły, skoro zakłady ubezpieczeniowe nie zawierają już umów.

pzu, ubezpieczenie upraw, uprawy jare, Paweł Ochmański

Ruszają dotowane ubezpieczenia dla rolników

Od poniedziałku, 16 marca, rolnicy mogą ubezpieczyć w PZU swoje uprawy jare. Dofinansowanie z budżetu państwa może wynieść do 65 proc. składki. - Przygotowaliśmy specjalne zniżki przy zakupie ubezpieczenia NNW Bezpieczne Żniwa, a dla...

Tymczasem wielu rolników nie zdążyło zawrzeć obowiązkowych ubezpieczeń, bo nie zakończyli prac wiosennych, w tym siewów. Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa o przekazanie kolejnej puli na wspomniane dopłaty.

W odpowiedzi resort podkreślił, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 r. dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota dopłat w wysokości 349 mln zł.

"W ramach tej kwoty aktualnie są zawierane umowy przez zakłady ubezpieczeń z producentami rolnymi, którzy samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczanego ryzyka. Nierozdysponowana kwota 1 mln zł z zaplanowanych na 2020 rok w ustawie budżetowej 350 mln zł stanowi, stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 2020 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zabezpieczenie na częściową refundację zakładom ubezpieczeń wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych przez suszę" - wyjaśniają urzędnicy.

W tym roku możliwe jest też - na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 - uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln zł na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw i zwierząt.

Byłyby to środki pochodzące z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej