Branża rybołówstwa może składać wnioski o pomoc finansową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-12-2022,8:00 Aktualizacja: 02-12-2022,9:25
A A A

Od 7 do 13 grudnia podmioty z branży rybołówstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie na pokrycie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi wojną w Ukrainie - poinformował resort rolnictwa.

Ministerstwo przekazało na stronie internatowej, że 1 grudnia prezes ARiMR opublikował nabory wniosków o dofinansowanie dla rybaków morskich oraz śródlądowych.

Krzysztof Ciecióra, skażenie Odry, połowy ryb, rekompensaty dla rybaków, MRiRW

Rybacy dostaną rekompensaty

Rybakom, którzy nie mogą prowadzić działalności w związku z wprowadzonym zakazem korzystania z wód Odry będą wypłacane rekompensaty - poinformował Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa. - Za ten okres, w którym...

Rekompensaty finansowe dodatkowych kosztów poniesionych w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi prowadzoną przez Rosję wojną przeciwko Ukrainie skierowane są dla podmiotów w sektorach: rybołówstwa; akwakultury; rybołówstwa śródlądowego oraz przetwórstwa ryb.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć od 7 do 13 grudnia do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, za które uznaje się siedzibę wnioskodawcy.

Dodano, że limit środków, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach naboru skierowanego do rybołówstwa morskiego, wynosi 28,3 mln zł, a w przypadku rybactwa śródlądowego ponad 2,3 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej