17 października ruszą wypłaty zaliczek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
29-08-2016,8:50 Aktualizacja: 29-08-2016,10:34
A A A

Od 17 października do 30 listopada wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Ma to złagodzić trudną sytuację na rynkach rolnych - szczególnie mleka, owoców i warzyw oraz wieprzowiny.

ARiMR informuje na swojej stronie internetowej, że "zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rolnictwa zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą w wysokości iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności".

dopłaty bezpośrednie, arimr, wypłata dopłat bezpośrednich, ryszard zarudzki

ARiMR zakończyła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Do 5 lipca pieniądze dostało 99,5 proc. beneficjentów, czyli 1 mln 348 tys. rolników - poinformował Ryszard Zarudzki,...

Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce: jednolitej płatności obszarowej, dodatkowej, za zazielenienie, związanych z produkcją i dla młodych rolników.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także gospodarze, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z powodu stwierdzonych nieprawidłowości.

Zaliczki będą przyznawane w całym kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej