Nadchodzące wydarzenia

Wyjazd studyjny „Austria – innowacje w małym przetwórstwie” do Dolnej Austrii 2019

Data rozpoczęcia: 2019-10-15
Data zakończenia: 2019-10-18
Miejscowość: Austria
Organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
Kraj jeżeli nie polska: Austria

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu organizuje wyjazd studyjny „Austria – innowacje w małym przetwórstwie” do Dolnej Austrii. Do udziału w wyjeździe zaplanowanym na 15-18.10.2019 roku Organizator zaprasza rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, doradców, przedstawicieli świata nauki, mieszkańców obszarów wiejskich i inne osoby zainteresowane wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich Dolnego Śląska.

Celem operacji jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań w małym przetwórstwie, wpływających na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w tym obszarze. Zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Podczas wyjazdu studyjnego zaplanowano wizyty w innowacyjnych gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją żywności wysokiej jakości, objętej między innymi unijnymi lub krajowymi systemami certyfikacji żywności wysokiej jakości w tym produkty certyfikowane znakiem jakości „Gutes vom Bauernhof”. Zaplanowano również spotkanie, podczas którego zostaną zaprezentowane możliwości przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wytwarzanych na poziomie gospodarstwa oraz możliwości i zasady uczestniczenia w krajowych i unijnych systemach jakości żywności. Pracownicy realizujący zadania w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR przedstawią działania Sieci.

Dodatkowych Informacji udziela:

  • Izabela Michniewicz kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 71 339 80 21 wew. 150;

Wypełnioną kartę zgłoszeniową Organizator  prosi  dostarczyć w terminie do 23.09.2019 r. (poczta, e-mail, osobiście)na adres:

  • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, z dopiskiem „Wyjazd studyjny – Austria”, e-mailem na adres: (skan z podpisem).

O uczestnictwie w wyjeździe studyjnym decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria wyboru.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.dodr.pl