Nadchodzące wydarzenia

Targi Ferma w Łodzi 2020

Data rozpoczęcia: 2020-02-14
Data zakończenia: 2020-02-16
Miejscowość: Łódź
Organizator: DLG Agro Food
Województwo: łódzkie
Ulica i numer: al. Politechniki 4

DLG Agro Food zaprasza 14-16 lutego 2020 roku na Targi Ferma, które odbędą się na Hali EXPO/ MISiR w Łodzi - al. Politechniki 4.

PROGRAM:

Piątek 14.02.2020,

SALA A, MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Kowalski

11:00 – 11:45 Krowa, a zmiany klimatyczne - prof. dr hab. Zygmunt Kowalski – UR Kraków

11:45 – 12:30 Metanogeneza w żwaczu i sposoby jej ograniczania -prof. dr hab. Małgorzata Schumacher-Strabel – UP Poznań

12:30 – 13:15 Ziarno żyta jako substytut ziarna kukurydzy w żywieniu krów mlecznych - prof. dr hab. Piotr Micek – UR Kraków

13:15 – 14:00 Poprawa efektywności produkcji bydła opasowego poprzez innowacyjne technologie produkcji wysokojakościowej paszy z międzyplonu - Wojciech Stryburski – Agrointegracja CDR Poznań

SALA B, MODERATOR: prof. dr hab. Krzysztof Rypuła

11:00 – 11:45 Wykorzystywanie mleka w kontroli chorób zakaźnych bydła – dziś i jutro - prof. dr hab. Krzysztof Rypuła – UP Wrocław

11:45 – 12:30 Mastitis zakaźne czy środowiskowe – jak ograniczyć jego wpływ na jakość mleka -Wojciech Ptak

12:30 – 13:00 Kompendium prawidłowego mycia, konserwacji i dezynfekcji maszyn rolniczych - Marcin Dereń – HYPERIN

13:00 – 13:30 Żywienie jako filar postępu genetycznego w stadach krów mlecznych Stanisław Jamka – Agrolok Sp. z o.o.

13:30 – 14:00 Żywieniowe potrzeby cieląt realizowane z użyciem automatycznych systemów karmienia - Holger Kruse – Holm & Laue GmbH & Co. KG

SALA C, MODERATOR: Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

12:30 – 13:00 Żywienie bydła mięsnego - dr hab. Andrzej Łozicki

13:00 – 13:30 Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego - lek. wet. Wojciech Wójcik

13:30 – 14:00 Jaka jest przyszłości produkcji bydła mięsnego w Polsce – szanse i zagrożenia? Panel dyskusyjny – Moderator: Janusz Piotrowski – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Sobota 15.02.2020

SALA A, MODERATOR: prof. dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM

11:00 – 11:30 Program “Stado OnLine” w zarządzaniu stadem krów mlecznych - Joanna Kwaśniewska, PFHBiPM

11:30 – 12:00 RA STADO i WW PRÓBA – ulepszone raporty z oceny krów mlecznych - dr Krzysztof Słoniewski, PFHBiPM

12:00 – 12:30 Jak skuteczniej podejmować decyzje hodowlane w oparciu o informacje dostarczane przez PFHBIPM - Krystian Korytkowski, PFHBiPM

12:30 – 13:00 Maksymalizacja zysków dzięki wykorzystaniu Indeksu Ekonomicznego - dr Katarzyna Rzewuska, PFHBiPM

SALA B, MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Goliński

11:00 – 11:30 Czy użytki zielone mogą stanowić wyłączne źródło pasz w żywieniu bydła? - prof. dr hab. Piotr Goliński – UP Poznań

11:30 – 12:00 Praktyczne aspekty wykorzystywania traw i motylkowych w produkcji pasz na trwałych i polo-wych użytkach zielonych w warunkach długotrwałego stresu suszy - prof. dr hab. Roman Łyszczarz – UTP Bydgoszcz

12:00 – 12:30 Ile i jakie dawki stosować w żywieniu krów? - dr Ryszard Kujawiak – SANO – Nowoczesne Żywienie Sp. z o.o.

12:30 – 13:00 Śruta sojowa jako naturalne źródło białka bez dodatków chemii. Świadome żywienie zwierząt - Jakub Pradelok – AP Trans Energy

13:00 – 13:30 Preparat enzymatyczny Maxammon – przełom w żywieniu krów mlecznych - prof. dr. hab. Adam Cieślak, prof. dr hab. Małgorzata Schumacher-Strabel – UP Poznań mgr inż. Klaudia Wysocka, mgr Rafał Łuków Barbatus Trade

13:30 – 14:00 Nawet bakteria może złapać wirusa! – Rola nowoczesnych rozwiązań fagowych w walce z chorobami bakteryjnymi w hodowli zwierząt - Ewelina Cha – Proteon Pharmaceuticals

AULA EXPO

PANEL Dyskusyjny – Moderator dr Ryszard Kujawiak i Martin Ziaja

10:30 – 12:00 Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska? – fakty i mity.

12:00 – 14:00 DEBATA: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyzwania polskiego rolnictwa w obliczu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

FORUM HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ

Sobota 15.02.2020, SALA C, MODERATOR: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

10:30 – 11:15 Czy możemy ochronić polską produkcję świń przed ASF?                - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

11:15 – 12:00 Planowanie produkcji – podstawa bezpieczeństwa i efektywności - dr Tomasz Schwarz – UR Kraków

12:00 – 12:45 Ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji świń poprzez optymalizację żywienia - dr Krzysztof Antkowiak

12:45 – 13:30 Opłacalna produkcja świń: Materiał genetyczny i remont stada! - dr Stanisław Niemyjski – CHOICE GENETICS

13:30 – 14:15 Analiza doboru maszyn i efektywność wykorzystania w produkcji zwierzęcej na podstawie wytycznych do wniosków inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW - Mariusz Tatka – CDR Oddział w Poznań

14:15 – 14:45 Niezależna ocena poziomu bioasekuracji - Bjarne Vest, Karolina Maciorowska – VESTIN

FORUM HODOWLI DROBIU

Piątek 14.02.2020, SALA D, MODERATOR: Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu KIPDiP

10:00 – 10:30 Możliwości wykorzystania ziarna żyta w żywieniu drobiu - prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz – UR Kraków

10:30 – 11:00 Pasza własnej produkcji i jej wpływ na optymalizację strawności u drobiu, Karol Sobański, Ksenia Pięta – SOBMETAL Bracia Sobańscy

11:00 – 11:30 Nowoczesne trendy w żywieniu drobiu - De Heus Polska Sp. z o. o.

11:30 – 12:00 Oczekiwania konsumentów i producentów na rynku produktów drobiarskich - dr hab. Monika Michalczuk – SGGW Warszawa

12:00 – 13:30 DEBATA branży produkcji i handlu jajami

Nadprodukcja jaj w Polsce, przyszłość chowu klatkowego, masowe „ualternatywnianie” ferm, rosnące wymagania handlu nowoczesnego

13:45 – 15:45 Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

[PROGRAM KONFERENCJI]

Bilety – do kupienia w kasie przed wejściem w cenie:

  • 20 PLN bilet normalny
  • 10 PLN bilet ulgowy

Płatność tylko gotówką.

Godziny otwarcia dla zwiedzających:

  • Piątek 10.00 – 17.00
  • Sobota 10.00 – 17.00
  • Niedziela 10.00 – 15.30

Więcej informacji na stronie: www.targiferma.com.pl

KSIĄŻKI WARTE POLECENIA:

Pakiet książek: Sygnały racic + Rozród   Pakiet książek: Sygnały kur nieśnych + Sygnały brojlerów   Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu   Choroby bydła - podstawy diagnostyki i terapii