Nadchodzące wydarzenia

Międzynarodowa Konferencja pt. „Technologie Wspomaganego Rozrodu – aktualne zagrożenia i szanse” w Toruniu 2020

Data rozpoczęcia: 2020-03-12
Data zakończenia: 2020-03-13
Miejscowość: Toruń
Organizator: Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Centrum Weterynarii UMK w Toruniu
Województwo: kujawsko-pomorskie
Ulica i numer: Bulwar Filadelfijski 18

Uwaga! Konferencja z powodu koronowirusa przesunięta zostanie na inny termin

Międzyuczelniane Centrum Medycyny Weterynaryjnej, Centrum Weterynarii UMK w Toruniu przy współudziale Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN zapraszają 12-13 marca 2020 roku na Międzynarodową Konferencję pt. „Technologie Wspomaganego Rozrodu – aktualne zagrożenia i szanse”, która odbędzie się w Toruniu.

W programie:

Europejscy specjaliści:

 • Duccio Palzani (Włochy): "Selection and managment of equine ET recipients/Selekcja i postępowanie z klaczami będącymi biorczyniami zarodków"
 • Marja Mikkola (Finlandia): "Factors affecting superovulation and embryo production in cattle/Czynniki wpływające na superowulację i produkcję zarodków u bydła"
 • Karolien Desmet (Norwegia): "Maternal metabolic disorders and fertility: the effect of lipotoxicity on oocyte, sperm and embryo/Zaburzenia metabolizmu a płodność matek: wpływ lipotoksyczności na komórki jajowe, nasienie i zarodek"
 • Heiner Bollwein (Szwajcaria): "Color Doppler sonographic examinations of donor and recipient cattle in ET an program - possibilities and limitations/Badania ultrasonograficzne Doppler dawczyń i biorczyń w programie ET u bydła - możliwości i ograniczenia"
 • Viktoria Zezekalo (Ukraina): "Chlamydia-like bacteria in cows with reproduktive disorders/Bakterie  chlamydiopodobne u krów z zaburzeniami w rozrodzie"
 • Claus Leiding (Niemcy): "Efficiency of semen production in bulls and boars/Wydajność produkcji nasienia u byków i knurów"
 • Andreas Vernunft (Niemcy): "The Anti-Muller - Hormone in females and its application in reproductive medicine in farm animals/Hormon anty-Mullerowski u samic i jego zastosowanie w rozrodzie u zwierząt gospodarskich"

Krajowi specjaliści i prelegenci:

 • Kamil Kossakowski: "Poprawa wyników zacieleń u krów powtarzających narażonych na stres cieplny z wykorzystaniem zarodków pozyskiwanych in vitro"
 • Tomasz Stankiewicz, Barbara Błaszczyk, Jan Udała: "Hemodynamika pępowinowych naczyń zylnych i tętniczych w ciążach kóz"
 • Jarosław Sobolewski: "Wybrane parametry rozrodu w stadach bydła mlecznego w świetle badań ankietowych"
 • Leszek Krakowski: "Wykorzystanie inowacyjnych technik laboratoryjnych w ocenie nasienia w aspekcie poprawy jakości zarodków pozyskiwanych in vitro."
 • Jarosław Jędraszczyk "Zaawansowana kontrola jakości biologicznej nasienia buhajów - wnioski z rutynowego używania cytometru przepływowego do bieżącej produkcji nasienia z przeznaczeniem do inseminacji"
 • Marek Gehrke: "Plusy i minusy programu REP-MON"
 • Grzegorz Balicki: " Ultrasonograficzna ocena parametrów jąder u buhajów oraz jej związek z automatyczną oceną obrazu"
 • Katarzyna Poniedziałek-Kempski: "Mrożenie zarodków u świń"
 • Maria Wieczorkiewicz, Magdalena Herudzińska, Jędrzej M. Jaśkowski: "Czynniki ryzyka wyniku zacieleń u jałowic biorczyń - obserwacje krajowe"
 • Wiesław Deptuła, Jakub Kulus: "Chlamydiozy"
 • Bartłomiej M. Jaśkowski: "Przepływy w CL w zależności od morfologii
 • Magdalena Herudzińska: "Produkcja zarodków in vitro - krok po kroku"
 • Wiesław Drewnowski: "Eksport zarodków do krajów trzecich na przykładzie SHiUZ Bydgoszcz"
 • ... oraz inni europejscy i krajowi specjaliści.

Opłaty oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie artvetconf.umk.pl

Książki warte polecenia:

Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem          Sygnały koni