Nadchodzące wydarzenia

Konferencja pt. „Prawidłowa uprawa roślin strączkowych” w Poświętnem 2018

Data rozpoczęcia: 2018-03-09
Data zakończenia: 2018-03-09
Miejscowość: Poświętne
Organizator: MODR, Oddział Poświętne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Uprawy i Gleboznawstwa PIB Puławy
Województwo: mazowieckie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Uprawy i Gleboznawstwa PIB Puławy oraz Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu zapraszają 9 marca 2018 roku na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa roślin strączkowych ” realizowaną w ramach Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”.

[PROGRAM]

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące znaczenia roślin strączkowych w płodozmianie, technologii ich uprawy, wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu trzody chlewnej. Poruszone będą też tematy dotyczące deficytu białka paszowego w Polsce oraz rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnika bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju. Na zakończenie konferencji zaprezentowane będą wyniki plonowania odmian roślin strączkowych na polu doświadczalnym MODR w 2017 roku.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie ww.modr.mazowsze.pl