Nadchodzące wydarzenia

Konferencja pt. „Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych. Jak prowadzić nawożenie zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego” w Łodzi 2018

Data rozpoczęcia: 2018-10-11
Data zakończenia: 2018-10-12
Miejscowość: Łódź
Organizator: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Województwo: łódzkie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza 11-12 października 2018 roku na konferencję pt. „Możliwości przeprojektowania systemu upraw w gospodarstwach ekologicznych. Jak prowadzić nawożenie zgodzie z nowymi przepisami programu azotanowego” realizowana w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Konferencja odbędzie się w Łodzi.

Celem operacji jest ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami ekologicznymi, podmiotami doradczymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie ekologicznym, ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie ekologicznym, zwiększenia zainteresowania rolników i ich zaangażowania we wdrażanie innowacji, w tym również współpracy z partnerami na rzecz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań we własnych gospodarstwach.

Uczestnicy konferencji uzyskają wiedzę na tematy dotyczące wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w ekologicznym zmianowaniu, zasadach stosowania nawozów naturalnych oraz możliwość zapoznania się z innowacyjnym prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego.

Efektem realizacji operacji będzie również przeszkolenie 80 osób.

 Informacje: Anna Litwinow – tel. 48 3656900

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.cdr.gov.pl