Nadchodzące wydarzenia

Konferencja PROHEALTHPROJECT 4 w Jachrance 2019

Data rozpoczęcia: 2019-02-14
Data zakończenia: 2019-02-16
Miejscowość: Serock
Organizator: PO WPSA, Konsorcjum PROHEALTH, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Jachranka 75

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Dr hab. Monika Michalczuk, prof. nadzw, Prof. Andrzej Rutkowski, Lek. wet. Krzysztof Adamczyk, Dr n. wet. Beata Dolka, Lek. wet. Joanna Nerc , Izabela Kowalska, Lek. wet. Monika Rogala, Dr n. wet., lek. wet. Artur Żbikowski, Lek. wet. Adrian Żurek, Dr n. wet.  Borys Błaszczak zapraszają 14-16 lutego 2019 roku na Konferencję PROHEALTHPROJECT 4 , która odbędzie się w Hotelu Windsor w Jachrance 75, 05-140 Serock.

W programie:

PIĄTEK 15.02.2019

8.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji

10.30 – 10.45 5 lat realizacji Projektu PROHEALTH – „Zrównoważona produkcja drobiu i trzody chlewnej” - Piotr Szeleszczuk

10.45 – 11.00 Dlaczego konieczna jest transparentność stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej – punkt widzenia producentów! - Piotr Kulikowski

11.00 – 11.30 Regulacje prawne dotyczące rozważnego stosowania przeciwdrobnoustrojowych weterynaryjnych produktów leczniczych w produkcji zwierzęcej - Dorota Żaboklicka-Bodzioch

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa

Antybiotykooporność, antybiotykoterapia – założenia ogólne

11.50 – 12.35 Antybiotykoterapia a antybiotykooporność w produkcji drobiarskiej – problemy i rozwiązania - Jeroen Dewulf (Belgia)

12.35 – 13.05 Ograniczanie stosowania antybiotyków w produkcji drobiarskiej – rozwiązania praktyczne w Belgii - Tommy Van Limbergen (Belgia)

13.05 – 13.35 Higiena weterynaryjna kluczowym elementem zrównoważonej produkcji drobiarskiej - Bo Vanbeselaere (Belgia)

13.35 – 13.50 Epidemiologia oporności drobiowych bakterii komensalnych na antybiotyki - Ilias Chantziaras (Belgia)

13.50 – 14.05 Stosowanie antybiotyków w polskich stadach brojlerów w świetle własnych obserwacji - Michał Majewski

14.05 – 14.25 Przerwa kawowa

Żywe kultury mikroorganizmów jako alternatywy dla antybiotykoterapii – część I

14.25 – 14.55 Doskonalenie jakości dodatków żywieniowych poprzez ocenę ich wpływu na mikroflorę jelitową - Tim Goossens (Belgia

14.55 – 15.25 Żywe mikroorganizmy jako alternatywa dla antybiotyków - Ivan Rychlik (Czechy)

15.25 – 15.55 Wpływ probiotyków na kształtowanie mikroflory jelitowej ptaków - Katarzyna Śliżewska

15.55 – 16.55 Obiad

Żywe kultury mikroorganizmów jako alternatywy dla antybiotykoterapii – część II

16.55 – 17.25 Kryteria wyboru optymalnego probiotyku - Mark Karimi (Wielka Brytania)

17.25 – 17.40 Czy stosowanie preparatów zasiedlających wpływa na oporność przeciwbakteryjną u komensalnych szczepów E. coli izolowanych od brojlerów? - Ilias Chantziaras (Belgia)

17.40 – 18.25 Dyskusja Okrągłego Stołu: Unia – STOP antybiotykom w produkcji drobiarskiej – przyjęcie ustaleń „Jachranka II” - Wszyscy uczestnicy

20.00 Uroczysta kolacja

SOBOTA 16.02.2019

Immunoprofilaktyka i fagoterapia – ważna alternatywa dla antybiotykoterapii

9.00 – 9.30 Praktyczne wytyczne ograniczenia zużycia antybiotyków na fermach brojlerów. Nowe technologie w wylęgarniach – doświadczenia z Western Brand - Diarmaid Kirby (Wielka Brytania)

9.30 – 10.00 Nowoczesne technologie w immunoprofilaktyce chorób drobiu ograniczają potrzebę stosowania antybiotyków! - Rik Koopman (Holandia)

10.00 – 10.30 Fagoterapia jako istotny element programów ograniczania antybiotykoterapii w stadach drobiu - Jarosław Dastych

10.30 – 10.50 Przerwa kawowa

Fitobiotyki – niedoceniany potencjał w polskich programach ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji drobiu

10.50 – 11.20 Jak ocenić skuteczność fitobiotyków w praktyce? – obserwacje własne - Monika Michalczuk

11.20 – 11.50 Alternatywne dodatki nutraceutyczne w stadach kur niosek - Sylwester Świątkiewicz

11.50 – 12.05 Stymulujący wpływ wyciągów z traganka na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej kurcząt brojlerów - Adrian Żurek

12.05 – 12.25 PRZERWA KAWOWA

Kulawizny w praktyce drobiarskiej – etiologia, diagnostyka, patologia i profilaktyka

12.25 – 13.10 Kliniczne znaczenie kulawizn w praktyce drobiarskiej - Robert Wideman (Stany Zjednoczone)

13.10 – 13.40 Znaczenie pierwszego tygodnia odchowu dla efektywnej profilaktyki kulawizn w stadach drobiu - Susanne Kirwan (Belgia)

13.40 – 13.55 Czy suplementacja witaminą D przyczynia się do ograniczenia problemów lokomotorycznych u kurcząt rzeźnych? - Monika Rogala

13.55 – 14.00 PODSUMOWANIE OBRAD

14.00 OBIAD

14 lutego 2019 roku odbędą się warsztaty na terenie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. ul. ul. Nowoursynowska 159 w budynku nr 24 (Stara Weterynaria).

Warsztaty odbędą się w następujących blokach tematycznych:

Moduł A: „Kulawizny” (PROGRAM)

(Wyłącznie dla praktykujących lekarzy specjalistów lub będących w trakcie specjalizacji z zakresu chorób drobiu)

Moduł B: „Zasiedlanie” (PROGRAM)

(Wyłącznie dla praktykujących lekarzy specjalistów lub będących w trakcie specjalizacji z zakresu chorób drobiu z udokumentowaną aktywnością w ZWD)

Moduł C: „Mykotoksyny” (PROGRAM)

[KOSZT UDZIAŁU W WARSZTATACH]

Kontakt:

  • Adres: KPiDW, WMW SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa, telefon: +48 22 5936172, E-mail:

Opłaty, rejestracja, program oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie prohealthproject.eu