Nadchodzące wydarzenia

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich", Konferencja pt.”Strategie dla biogospodarki w krajach Europy środkowo-Wschodniej”- on-line 2020

Data rozpoczęcia: 2020-09-22
Data zakończenia: 2020-09-23
Miejscowość: On-line
Organizator: Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych–BIOECON IUNG -PIB

Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych–BIOECON Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -PIB w Puławach zapraszają 22-23 września 2020 roku na III Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” oraz Konferencję pt.”Strategie dla biogospodarki w krajach Europy środkowo-Wschodniej”, które odbędą się on-line.

Cele konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” po raz trzeci stworzy platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych potrzeb gospodarki. Tematem przewodnim trzeciej edycji konferencji jest podjęcie dyskusji nad wyzwaniami dla biogospodarki, jej opcji strategicznych dla Polski, a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też tegoroczna formuła obejmuje także konferencję“Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”organizowaną przez IUNG–PIB w ramach projektu H2020-WIDESPREAD-BIOECON. Dodatkowo jeden z paneli konferencji będzie poświęcony dyskusji młodych naukowców. Panel ten będzie kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już od 2014 roku.

Obszary tematyczne

  • Procesy adaptacyjne przedsiębiorstw w warunkach wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Przemiany w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Europie.
  • Rynki rolne w dobie integracji i globalizacji.
  • Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.
  • Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju lokalnym i regionalnym.
  • Wpływ sektora finansowego na rolnictwo, przemysł spożywczy, obszary wiejskie.
  • Logistyka jako czynnik rozwoju gospodarki.
  • Strategie dla biogospodarki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Zrównoważone rolnictwo dla biogospodarki.
  • Stan i wykorzystanie biogospodarki w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Rejestracja oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.iung.pulawy.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE