Pietrewicz: nowelizacja ustawy o OZE dobra dla wszystkich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2015,12:50 Aktualizacja: 15-05-2015,13:41
A A A

Zapisy projektu nowelizacji ustawy o OZE mają m.in. pozwolić na kontrolę energetyki prosumenckiej i wprowadzają przedziały taryf gwarantowanych dla niektórych mikroinstalacji OZE.

Jak powiedział w piątek Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki proponowane zmiany są "dobre dla rynku, jego uczestników i dla regulatora, bowiem ograniczają obszar niepewności".

Prace nad nowelizacją przyjętej przez Sejm 20 lutego ustawy o OZE resort gospodarki zapowiedział już tydzień po podpisaniu jej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ustawa o OZE jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Jej najważniejsze zapisy dotyczą wprowadzenia nowego systemu wsparcia tego rodzaju energetyki. Chodzi przede wszystkim o aukcje OZE i system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji.

Sawicki: rozwój energetyki prosumenckiej moim priorytetem

Marek Sawicki otworzył we wtorek w Warszawie VIII Forum Energetyki Prosumenckiej. Minister rolnictwa zapewnia, że rozwój energetyki prosumenckiej jest jego priorytetem w działaniach związanych z OZE. - Rozwój energetyki prosumenckiej...

Nowelizowane są zapisy dotyczące wysokości taryf gwarantowanych dla prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii pochodzącej z niewielkich źródeł odnawialnych.

Ustawa wprowadziła obowiązek zakupu energii od mikroproducenta po stałej (przez 15 lat) cenie. Dla energii wiatrowej, słonecznej i hydroenergii o mocy do 3 kW to 75 gr za 1 kWh. O mocy od 3 kW do 10 kW dla energii pochodzącej z biogazu rolniczego to 70 gr za 1 kWh, biogazu z surowców pochodzących ze składowisk odpadów 55 gr za 1 kWh, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków - 45 gr za 1 kWh oraz dla hydroenergii, energii z wiatru i słońca - po 65 gr za 1 kWh.

Jak napisał resort w uzasadnieniu do nowelizacji, wsparcie dla prosumentów "nie może być nadmierne i prowadzić do zbyt dużych korzyści, gdyż w takim przypadku nie będzie zgodne z przepisami Unii Europejskiej".

"Jeśli Komisja Europejska stwierdzi, że pomoc była udzielona nielegalnie, może nakazać zwrot otrzymanego wsparcia, co miałoby bardzo negatywne skutki dla wszystkich beneficjentów" - zauważyło MG.

Jedną z zasadniczych zmian zaproponowanych w roboczym projekcie nowelizacji jest wprowadzenie przedziału taryf gwarantowanych dla niektórych technologii OZE, szczególnie dla fotowoltaiki.
Najwięcej mocyz OZE w Polsce pochodzi z elektrowni wiatrowych

To może być rekordowy rok dla lądowej energetyki wiatrowej

Kolejne miesiące - już z nową ustawą o OZE - mogą okazać się rekordowe pod względem zainstalowanych mocy w energetyce wiatrowej. - Sytuacja na rynku energetyki wiatrowej i ogólnie odnawialnej stała się bardziej klarowna dzięki uchwalonej...

Właściciel np. instalacji 3kW (dla domu jednorodzinnego) może otrzymać taryfę gwarantowaną w wysokości od 64 gr/kWh do 75 gr/kWh. Jeśli chciałby jednak wsparcia wyższego niż 64 gr/kWh - bo przy niższej taryfie nie zwróci mu się inwestycja w panel słoneczny - musi to uzasadnić wyliczając na podstawie specjalnego algorytmu i pod groźbą kary podpisać oświadczenie, że taka stawka jest konieczna.

Nowe uregulowania wynikające z roboczego projektu nowelizacji mają też pomóc w rejestracji i inwentaryzacji mikroinstalacji na rynku. Urząd Regulacji Energetyki zostanie zobowiązany do podawania liczby tych urządzeń, by wiedzieć, kiedy granice przyłączenia (300 MW instalacji do 3 kW i 500 MW instalacji do 10 kW) zostały osiągnięte.

Kolejny zapis wskazuje, ile maksymalnie energii elektrycznej sprzedawca zobowiązany (operator sieci dystrybucyjnych) odkupi od mikroinstalacji w ciągu roku.

Według zapisów projektu nowelizacji prezes Urzędu będzie miał uprawnienia kontrolne w stosunku do mikrowytwórców (prosumentów). Prosumenci będą zobowiązani do składania odpowiednich wniosków. Prawdziwość tych wniosków mają sprawdzać kontrolerzy URE. Resort chce, by mieli oni prawo do kontroli dokumentacji, ale także budynków i pomieszczeń należących do prosumentów.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama