Szczepionki bakteryjne i grzybowe soi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
19-12-2023,9:00 Aktualizacja: 19-12-2023,5:51
A A A

Szczepionki bakteryjne i grzybowe mają ściśle ukierunkowane działanie, bo stymulują wzrost i rozwój tylko konkretnej rośliny.

W przypadku soi powszechnie stosowane są szczepionki zawierające bakterie wiążące azot atmosferyczny (Bradyrhizobium japonicum), żyjące w symbiozie na korzeniach roślin.

Mniej znane są szczepionki oparte na różnych gatunkach grzybów z rodzaju Trichoderma sp., które przyczyniają się do ochrony roślin przez produkcję antybiotyków i enzymów degradujących ściany komórkowe patogenów.

Na skuteczność wszystkich biopreparatów silnie wpływają czynniki środowiskowe.

soja, uprawa soi, śruta sojowa, hodowla soi, Stowarzyszenie Polska Soja, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB

Soja ma ogromny potencjał. Czy zostanie wykorzystany?

Soja, będąca rośliną oleisto-białkową, kryje w sobie ogromny potencjał, który dotychczas nie został nawet w części wykorzystany. Forum Sojowe: “Soja w Polsce – potencjał i perspektywy” odbyło się 23-24 listopada br. w...

– Skuteczność to zdolność osiągnięcia zamierzonego celu lub efektu. Żeby te efekty były zadowalające, biopreparaty należy stosować prawidłowo i w ujęciu holistycznym – mówił dr hab. Krzysztof Krawczyk z Instytutu Ochrony Roślin – PIB podczas Forum Sojowego, które odbyło się 23-24 listopada br. w Ożarowie Mazowieckim dodając:

– Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego biopreparatu do rodzaju uprawy i występujących problemów, zastosowanie go w odpowiednim czasie oraz w odpowiednich warunkach

Szczepienie soi jest konieczne. Gatunek ten jest nowy w naszym agroekosystemie i żadne naturalnie występujące w naszych glebach rizobia nie tworzą z nim efektywnych układów symbiotycznych.

Nawet jeśli na plantacjach z soją uprawianą bez szczepienia obserwuje się brodawki, to są one białe i nie wykazują aktywności symbiotycznej.

– Nie jest tajemnicą, że dostępne na rynku preparaty bakteryjne cechują się zróżnicowaną skutecznością, ale brakuje oficjalnych danych na ten temat. Dlatego w bieżącym roku Stowarzyszenie Polska Soja podjęło współpracę z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych i w ramach funduszu promocji zobowiązało się do stworzenia takiego rankingu – mówiła Emilia Fink-Podyma ze Stowarzyszenie Polska Soja dodając:

soja, Brodzica, pole

Plonowanie odmian późnych i bardzo późnych soi 2023

Plon najlepiej plonującej odmiany soi z tych grup wczesności w doświadczeniach PDO w to blisko 44 dt z 1 ha. Plon nasion wzorca dla odmian późnych i bardzo późnych soi badanych w doświadczeniach PDO w 2023 r. wyniósł 40,5...

– 13 szczepionek zostało przebadanych na tej samej odmianie soi w 5 stacjach doświadczalnych. Wyniki są analizowane i zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

– Soja to już nie tylko reakcja samej rośliny i bakterii z rodzaju Rhizobium, a konkretnie Bradyrhizobium japonicum. Bardzo duże znaczenie mają grzyby mikoryzowe, co potwierdzają światowe badania – mówiła dr hab. Alicja Niewiadomska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W Katedrze Gleboznawstwa i Mikrobiologii UP Poznań znajdują się rodzime szczepy grzybów z rodzaju Trichoderma sp., które są izolowane z nasion i ze środowisk występujących w Polsce.

– Mamy je już oznaczone i wiemy, jakie to są gatunki. Idąc w tym kierunku, podjęliśmy się pilotażowych badań nie tylko z inokulacją samej bakterii Bradyrhizobium, ale z jednoczesną koinokulacją z grzybami mikoryzowymi. Uzyskane wyniki wskazują na lepsze pobieranie przez soję składników pokarmowych i w efekcie wyższe plonowanie – podsumowała Alicja Niewiadomska.

soja, przyczepa, pole, Sahryń

Plonowanie odmian średnio wczesnych i średnio późnych soi 2023

Plon najlepiej plonującej odmiany soi z tych grup wczesności w doświadczeniach PDO w to 42,2 dt z 1 ha. Plon nasion wzorca dla odmian średnio wczesnych i średnio późnych soi badanych w doświadczeniach PDO w 2023 r. wyniósł 39,4 dt/ha....

Zidentyfikowane wyzwania w zakresie szczepienia nasion:

  • stworzenie wykazu biopreparatów dostępnych na rynku wraz z oceną ich skuteczności przy zastosowaniu zgodnie z instrukcją;
  • sprawdzenie w warunkach polowych efektywności potrójnej symbiozy: roślina + bakterie z rodzaju Rhizobium + grzyby mikoryzowe z rodzaju Trichoderma sp.;
  • sprawdzenie możliwości przekształcenia formy wegetatywnej bakterii Bradyrhizobium (zakażenie) w aktywną formę bakterioidalną;
  • sprawdzenie przeżywalności bakterii Bradyrhizobium w warunkach klimatyczno-glebowych naszego kraju w latach;
  • sprawdzenie wpływu szczepienia na zawartość białka surowego w nasionach.

Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.