Zaliczki dopłat bezpośrednich przelane na konta większości rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-11-2022,8:00 Aktualizacja: 08-11-2022,13:01
A A A

Prawie 9,1 mld zł zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. zostało przelanych do 3 listopada na konta rolników - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR wypłaca zaliczki od 17 października do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.


stawki ubezpieczeń upraw i zwierząt, uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie, GUS, IERiGŻ-PIB

Znamy maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt na 2023 rok

53 zł za jedną kurę i 188 tys. 200 zł za hektar warzyw gruntowych - taka jest rozpiętość maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2023 r. Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa...

"W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 3 listopada w ramach zaliczek prawie 924 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 7,72 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta prawie 680 tys. gospodarzy przelano prawie 1,37 mld zł" - informuje Agencja.

ARiMR zaznacza, że od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych 85 proc. należnych dopłat.

Środki są przekazywane wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej