Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-10-2021,8:00 Aktualizacja: 23-10-2021,20:10
A A A

Do 30 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". O pieniądze mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w zakresie produkcji rolno-spożywczej z wyłączaniem drobiu i jego przetworów.

Już po raz 10. grupy i organizacje producentów mogą starać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie z budżetu PROW 2014-2020.

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, płatności obszarowe, arimr, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki płyną już na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w poniedziałek wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. "Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł,...

O pomoc finansową mogą ubiegać się grupy producentów rolnych uznane od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne; organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Jego wysokość w pierwszym roku wynosi 10 proc. przychodów netto, w drugim 9 proc., w trzecim 8 proc., w czwartym 7 proc., a w piątym 6 proc.

Maksymalny limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście, bądź przez upoważnioną osobę.

Wnioski będą poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy - poinformowała ARiMR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement