Limit pomocy zwiększony. Coraz mniej czasu na złożenie dokumentów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2023,12:00 Aktualizacja: 22-03-2023,9:17
A A A

Tylko do 3 kwietnia można złożyć wniosek o wsparcie na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego" - przypomina ARiMR. Limit pomocy to 150 tys. zł.

To już szósty nabór wniosków o wsparcie na takie inwestycje z PROW 2014-2020. W naborze, który rozpoczął się 3 marca, zarejestrowano 49 wniosków na 5,31 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, dopłaty bezpośrednie, ekoschematy, wsparcie dla rolnictwa

Znamy harmonogram naboru wniosków w ramach Planu Strategicznego WPR

ARiMR opublikowała harmonogram naboru wniosków o wsparcie dla rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Od 15 marca rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Na jednym wniosku...

O wsparcie nie mogą natomiast starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk ani trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

W tym naborze limit pomocy wzrósł do 150 tys. zł na rolnika i gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. We wcześniejszych naborach maksymalna kwota wsparcia wynosiła 100 tys. zł.

Wprowadzono również stawki jednostkowe za budowę zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych (pozostałe inwestycje będą refundowane jak dotychczas). Dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 proc., a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik 60 proc. kosztów kwalifikowanych.

Otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Wsparciu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej - przekazała ARiMR.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 na "Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego" ARiMR wypłaciła ok. 230 mln zł dla ponad 3 tys. rolników.

Dokumenty można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie