Kto i ile może dorobić do rolniczej emerytury?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-09-2022,10:00 Aktualizacja: 03-09-2022,19:23
A A A

Od 1 września zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - tj. 4309 zł 40 gr (od 1 czerwca było 4364 zł 70 gr)
  • 130 proc. tego wynagrodzenia - tj. 8003 zł 20 gr (było 8105 zł 80 gr)

    KPS dla WPR 20223-2027, Henryk Kowalczyk, Janusz Wojciechowski, dopłaty bezpośrednie

    KE zatwierdziła polski Krajowy Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

    Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował, że KE zatwierdziła przygotowany przez Polskę Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To ponad 25 mld euro, w tym 17 mld euro na płatności bezpośredni....

Nowe kwoty podał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Statystyczny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2022 r. (6 156 zł 25 gr).

Trzeba dodać, że bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie zostają zawieszone ani zmniejszone świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Z kolei pozostali (pobierający tzw. emeryturę rolniczą "wcześniejszą") muszą liczyć się z zawieszeniem (zmniejszeniem) części uzupełniającej pobieranej przez nich emerytury rolniczej, w przypadku osiągania przychodu przekraczającego określone wyżej progi zarobkowe.

Szczegóły dotyczące zawieszenia (zmniejszenia) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę można znaleźć tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt