CHF 3.8036
CHF 3.8036
CNY 0.5488
EUR 4.2937
EUR 4.2937
GBP 4.7787
RUB 0.0569
RUB 0.0569
USD 3.7739

Zarejestruj się!

Rejestracja jest konieczna aby otrzymać numer uczestnika

Po zarejestrowaniu, na stronie kończącej proces rejestracji zobaczysz komunikat o następującej treści:

Kliknij przycisk POBIERZ ZGŁOSZENIE.

Powinieneś/powinnaś zobaczyć okno dialogowe o podobnej treści:

Pamiętaj aby zapisać plik na dysku. Jeśli nie masz indywidualnie skonfigurowanego komputera, plik powinien zostać zapisany w katalogu /Pobrane, /Pobrane rzeczy, /Pobrane dokumenty.

WYDRUKUJ CERTYFIKAT i weź go ze sobą na eliminacje. Będzie on twoją przepustką podczas eliminacji. Nie udostępniaj swojego numeru. Certyfikat ma charakter poufny.

Certyfikat zostanie wysłany również drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.
Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do podanego przez Ciebie konta pocztowego, konto musi być aktywne.

W razie problemów z rejestracją, prosimy o kontakt mailowy:

Dane osobowe uczestnika OWiUR

Uzupełnij pola poniżej

Imię*

Drugie imię

Nazwisko*

PESEL*

Płeć*

Rok urodzenia*

Miejsce urodzenia*

Data urodzenia DD-MM-RRRR*

Adres zamieszkania - miejscowość*

Adres zamieszkania - ulica, nr domu/mieszkania*

Kod pocztowy*

Województwo*

Powiat*

Numer telefonu*

Wpisz numer bez spacji, przecinków lub myślników

e-mail*

np: jankowalski@wp.pl

Dane szkoły uczestnika OWiUR

Uzupełnij pola poniżej

Nazwa szkoły*

Wpisz pełną nazwę szkoły

Adres szkoły*

Miejscowość, ulica, numer posesji

Kod pocztowy szkoły*

Okręg OWiUR*

Województwo*

Wybierz z listy województwo, w którym znajduje się Twoja szkoła

Powiat*

Wpisz powiat, w którym znajduje się Twoja szkoła

Klasa do której uczęszczasz*

Blok tematyczny*

Wybierz z listy blok tematyczny, w którym startujesz

Dane nauczyciela/opiekuna przygotowującego ucznia do olimpiady

Imię i nazwisko*

e-mail*

Telefon*

Zgoda na rejestrację Uczestnika

*

*