Zasiłek "tacierzyński" z KRUS

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-04-2023,9:20 Aktualizacja: 26-04-2023,9:25
A A A

Od 26 kwietnia br. ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem społecznym rolników może ubiegać się o zasiłek w wymiarze czasowym 9 tygodni – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W wydanym komunikacie podkreśla, że zasiłek będzie przysługiwał ojcu, jeżeli w dniu 26 kwietnia br. matka dziecka była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego.

„Świadczenie będzie wypłacane w kontynuacji przyznanego wcześniej zasiłku macierzyńskiego matce dziecka” – tłumaczy KRUS.

Jak dodaje, prawo do zasiłku będzie przysługiwało ojcu również z tytułu przysposobienia/przyjęcia dziecka na wychowanie, w sprawie którego wydane zostało postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu rodzinie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

„Zasiłek dla ojca przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie. Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni w tym miesiącu. Ubezpieczonemu ojcu dziecka będzie przysługiwał zasiłek, jeżeli wniosek o świadczenie złoży w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę” – wyjaśnia Kasa.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie